Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONİ

  DÓNİ Anton Françesko (16.5.1513, Florensiya – sentyabr, 1574, Monseliçe) – italyan yazıçısı vә naşiri, humanist, utopist. Sәnәtkar ailәsindәndir. T.Mor vә N.Kopernikin ardıcılı, T.Kampanellanın sәlәfidir. T.Morun “Utopiya” әsәrini İtaliyada ilk dәfә nәşr etdirmişdir. İtalyan dilindә yazdığı әsәrlәrindә öz dövrünün ictimai quruluşunu tәnqid etmişdir. “Alәmlәr” (“I Mondi”, 1552–53) sosial utopiyasında kollektiv mülkiyyәtә, bәrabәrliyә vә hamı üçün icbari olan әmәyә әsaslanan ideal cәmiyyәt tәsvir etmişdir (әsәr inkvizisiya tәrәfindәn qadağan olunmuşdu). D. yaradıcılığının zirvәsi 16 әsr Florensiyasının gündәlik hәyatını tәsvir edәn “Mәrmәr pillәlәr” (“I Marmi”,1552–53) kitabıdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONİ

  DÓNİ Anton Françesko (16.5.1513, Florensiya – sentyabr, 1574, Monseliçe) – italyan yazıçısı vә naşiri, humanist, utopist. Sәnәtkar ailәsindәndir. T.Mor vә N.Kopernikin ardıcılı, T.Kampanellanın sәlәfidir. T.Morun “Utopiya” әsәrini İtaliyada ilk dәfә nәşr etdirmişdir. İtalyan dilindә yazdığı әsәrlәrindә öz dövrünün ictimai quruluşunu tәnqid etmişdir. “Alәmlәr” (“I Mondi”, 1552–53) sosial utopiyasında kollektiv mülkiyyәtә, bәrabәrliyә vә hamı üçün icbari olan әmәyә әsaslanan ideal cәmiyyәt tәsvir etmişdir (әsәr inkvizisiya tәrәfindәn qadağan olunmuşdu). D. yaradıcılığının zirvәsi 16 әsr Florensiyasının gündәlik hәyatını tәsvir edәn “Mәrmәr pillәlәr” (“I Marmi”,1552–53) kitabıdır.

  DONİ

  DÓNİ Anton Françesko (16.5.1513, Florensiya – sentyabr, 1574, Monseliçe) – italyan yazıçısı vә naşiri, humanist, utopist. Sәnәtkar ailәsindәndir. T.Mor vә N.Kopernikin ardıcılı, T.Kampanellanın sәlәfidir. T.Morun “Utopiya” әsәrini İtaliyada ilk dәfә nәşr etdirmişdir. İtalyan dilindә yazdığı әsәrlәrindә öz dövrünün ictimai quruluşunu tәnqid etmişdir. “Alәmlәr” (“I Mondi”, 1552–53) sosial utopiyasında kollektiv mülkiyyәtә, bәrabәrliyә vә hamı üçün icbari olan әmәyә әsaslanan ideal cәmiyyәt tәsvir etmişdir (әsәr inkvizisiya tәrәfindәn qadağan olunmuşdu). D. yaradıcılığının zirvәsi 16 әsr Florensiyasının gündәlik hәyatını tәsvir edәn “Mәrmәr pillәlәr” (“I Marmi”,1552–53) kitabıdır.