Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DONUZÜTƏN MİNERAL SU BULAQLARI QRUPU

  DONUZÜTӘN MİNERAL SU BULAQLARI QRUPU – Azәrb. Resp. Masallı r-nu әrazisindә, Vilәşçayın sağ sahilindә 22 kükürdlü bulaqdan
  ibarәtdir. Üst Eosen yaşlı alevrolit, argillit vә tufqumdaşından çıxır. Suyun temp-ru 63–64°C, debiti 1,5 m3/gün, minerallaşma dәrәcәsi 17 q/l; şәffafdır.


  Balneoloji tәrkibi:  

  ∙pH7,9 D1,5m3/gün T63–64°C. 


  Suyu çox minerallaşmış, xlorlu, natriumlu-kalsiumludur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DONUZÜTƏN MİNERAL SU BULAQLARI QRUPU

  DONUZÜTӘN MİNERAL SU BULAQLARI QRUPU – Azәrb. Resp. Masallı r-nu әrazisindә, Vilәşçayın sağ sahilindә 22 kükürdlü bulaqdan
  ibarәtdir. Üst Eosen yaşlı alevrolit, argillit vә tufqumdaşından çıxır. Suyun temp-ru 63–64°C, debiti 1,5 m3/gün, minerallaşma dәrәcәsi 17 q/l; şәffafdır.


  Balneoloji tәrkibi:  

  ∙pH7,9 D1,5m3/gün T63–64°C. 


  Suyu çox minerallaşmış, xlorlu, natriumlu-kalsiumludur.

  DONUZÜTƏN MİNERAL SU BULAQLARI QRUPU

  DONUZÜTӘN MİNERAL SU BULAQLARI QRUPU – Azәrb. Resp. Masallı r-nu әrazisindә, Vilәşçayın sağ sahilindә 22 kükürdlü bulaqdan
  ibarәtdir. Üst Eosen yaşlı alevrolit, argillit vә tufqumdaşından çıxır. Suyun temp-ru 63–64°C, debiti 1,5 m3/gün, minerallaşma dәrәcәsi 17 q/l; şәffafdır.


  Balneoloji tәrkibi:  

  ∙pH7,9 D1,5m3/gün T63–64°C. 


  Suyu çox minerallaşmış, xlorlu, natriumlu-kalsiumludur.