Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DORBİNYİ 

  D’ORBİNYİ (D’orbigny) Alsid Dessalin (6.9.1802, Kueron – 30.6.1857, Paris) – fransız paleontoloq-stratiqrafı, J.Küvyenin şagirdi. 1826–33 illәrdә Cәnubi Amerikaya sәyahәt etmişdir. 1836 –53 illәrdә Pa -
  risdә Tәbii tarix muzeyinin paleontologiya prof.-u. 100 mindәn çox üzvi qalıqları tәdqiq etmişdir. D’O. Küvyenin katastrofizm nәzәriyyәsinin (fәlakәtlәr nәzәriyyәsi) tәrәfdarlarından olmuşdur. Bax Katastrofizm mәqalәsinә.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DORBİNYİ 

  D’ORBİNYİ (D’orbigny) Alsid Dessalin (6.9.1802, Kueron – 30.6.1857, Paris) – fransız paleontoloq-stratiqrafı, J.Küvyenin şagirdi. 1826–33 illәrdә Cәnubi Amerikaya sәyahәt etmişdir. 1836 –53 illәrdә Pa -
  risdә Tәbii tarix muzeyinin paleontologiya prof.-u. 100 mindәn çox üzvi qalıqları tәdqiq etmişdir. D’O. Küvyenin katastrofizm nәzәriyyәsinin (fәlakәtlәr nәzәriyyәsi) tәrәfdarlarından olmuşdur. Bax Katastrofizm mәqalәsinә.

  DORBİNYİ 

  D’ORBİNYİ (D’orbigny) Alsid Dessalin (6.9.1802, Kueron – 30.6.1857, Paris) – fransız paleontoloq-stratiqrafı, J.Küvyenin şagirdi. 1826–33 illәrdә Cәnubi Amerikaya sәyahәt etmişdir. 1836 –53 illәrdә Pa -
  risdә Tәbii tarix muzeyinin paleontologiya prof.-u. 100 mindәn çox üzvi qalıqları tәdqiq etmişdir. D’O. Küvyenin katastrofizm nәzәriyyәsinin (fәlakәtlәr nәzәriyyәsi) tәrәfdarlarından olmuşdur. Bax Katastrofizm mәqalәsinә.