Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DORDON

  DORDÓN (Dordogne) – Fransanın c.-q.-in - dә çay. Uz. 472 km, hövzәsinin sah. 23,4 min km2-dir. Mon-Dor massivindәn başlanır. Yuxarı vә orta axını Mәrkәzi Fransa massivindә, aşağı axını Haronna ovalığındadır; Biskay körfәzinә tökülür, Haronna çayı ilә ümumi mәnsәb (Jironda estuarisi) әmәlә gәtirir. Әsasәn yağış suları ilә qidalanır. Yaz vә payızda gursuludur. Ortaillik su sәrfi 405 m3/san. Әsas qolları: Vezer, İl (sağdan). Aşağı axınında dәniz qabarmaları qeyd olunur. Üzәrindә dörd böyük vә bir neçә kiçik SES var. Liburn ş.-nәdәk gәmiçiliyә yararlıdır. Berjerak, Liburn şәhәrlәri D. sahilindәdir.

  Дордон чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DORDON

  DORDÓN (Dordogne) – Fransanın c.-q.-in - dә çay. Uz. 472 km, hövzәsinin sah. 23,4 min km2-dir. Mon-Dor massivindәn başlanır. Yuxarı vә orta axını Mәrkәzi Fransa massivindә, aşağı axını Haronna ovalığındadır; Biskay körfәzinә tökülür, Haronna çayı ilә ümumi mәnsәb (Jironda estuarisi) әmәlә gәtirir. Әsasәn yağış suları ilә qidalanır. Yaz vә payızda gursuludur. Ortaillik su sәrfi 405 m3/san. Әsas qolları: Vezer, İl (sağdan). Aşağı axınında dәniz qabarmaları qeyd olunur. Üzәrindә dörd böyük vә bir neçә kiçik SES var. Liburn ş.-nәdәk gәmiçiliyә yararlıdır. Berjerak, Liburn şәhәrlәri D. sahilindәdir.

  Дордон чайы.

  DORDON

  DORDÓN (Dordogne) – Fransanın c.-q.-in - dә çay. Uz. 472 km, hövzәsinin sah. 23,4 min km2-dir. Mon-Dor massivindәn başlanır. Yuxarı vә orta axını Mәrkәzi Fransa massivindә, aşağı axını Haronna ovalığındadır; Biskay körfәzinә tökülür, Haronna çayı ilә ümumi mәnsәb (Jironda estuarisi) әmәlә gәtirir. Әsasәn yağış suları ilә qidalanır. Yaz vә payızda gursuludur. Ortaillik su sәrfi 405 m3/san. Әsas qolları: Vezer, İl (sağdan). Aşağı axınında dәniz qabarmaları qeyd olunur. Üzәrindә dörd böyük vә bir neçә kiçik SES var. Liburn ş.-nәdәk gәmiçiliyә yararlıdır. Berjerak, Liburn şәhәrlәri D. sahilindәdir.

  Дордон чайы.