Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DORNOQOV

  Monqolustanın c.-ş.-indә aymak. Sah. 109,4 min km2. Әh. 58,6 min (2010). İnz. m. Saynşand ş.-dir. Relyefi sәhra vә yastıdağlıqdan (orta hünd. dәniz sәviyyәsindәn 1000 m-әdәk) ibarәtdir. Arid iqlimi var; daimi quraqlıq vә qum fırtınaları sәciyyәvidir. Әrazisindә daş kömür vә flüorit yataqları kәşf olunmuşdur; neft çıxarılır. Transmonqolustan magistralı aymak әrazisindәn keçir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DORNOQOV

  Monqolustanın c.-ş.-indә aymak. Sah. 109,4 min km2. Әh. 58,6 min (2010). İnz. m. Saynşand ş.-dir. Relyefi sәhra vә yastıdağlıqdan (orta hünd. dәniz sәviyyәsindәn 1000 m-әdәk) ibarәtdir. Arid iqlimi var; daimi quraqlıq vә qum fırtınaları sәciyyәvidir. Әrazisindә daş kömür vә flüorit yataqları kәşf olunmuşdur; neft çıxarılır. Transmonqolustan magistralı aymak әrazisindәn keçir.

  DORNOQOV

  Monqolustanın c.-ş.-indә aymak. Sah. 109,4 min km2. Әh. 58,6 min (2010). İnz. m. Saynşand ş.-dir. Relyefi sәhra vә yastıdağlıqdan (orta hünd. dәniz sәviyyәsindәn 1000 m-әdәk) ibarәtdir. Arid iqlimi var; daimi quraqlıq vә qum fırtınaları sәciyyәvidir. Әrazisindә daş kömür vә flüorit yataqları kәşf olunmuşdur; neft çıxarılır. Transmonqolustan magistralı aymak әrazisindәn keçir.