Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOVE

  DOVÉ Henrix Vilhelm (6.10.1803, Leqnitsa, Polşa – 4.4.1879, Berlin), alman iqlimşünası, Prussiya Krallığı EA-nın üzvü (1837), Peterburq EA-nın xarici m. üzvü (1842). Breslau (indiki Vrotslav) vә Berlin un-tlәrini bitirmişdir. Köniqsberq (1826) vә Berlin (1829) un-tlәrindә fizika prof.-u, Prussiya Meteorologiya İn-tunda direktor (1848) işlәmişdir. D. hava vә iqlim anlayışına qütb vә ekvatorial okean axınlarının dәyişmәsi vә qarşılıqlı әlaqәsinin nәticәlәri kimi baxmışdır. Yer sәthindә hava temp-runun paylanmasını, elәcә dә atm. tәzyiqinin illik gedişini, tropikdәnkәnar en dairәlәrindә passat, musson vә siklonların xüsusiyyәtlәrini öyrәnmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOVE

  DOVÉ Henrix Vilhelm (6.10.1803, Leqnitsa, Polşa – 4.4.1879, Berlin), alman iqlimşünası, Prussiya Krallığı EA-nın üzvü (1837), Peterburq EA-nın xarici m. üzvü (1842). Breslau (indiki Vrotslav) vә Berlin un-tlәrini bitirmişdir. Köniqsberq (1826) vә Berlin (1829) un-tlәrindә fizika prof.-u, Prussiya Meteorologiya İn-tunda direktor (1848) işlәmişdir. D. hava vә iqlim anlayışına qütb vә ekvatorial okean axınlarının dәyişmәsi vә qarşılıqlı әlaqәsinin nәticәlәri kimi baxmışdır. Yer sәthindә hava temp-runun paylanmasını, elәcә dә atm. tәzyiqinin illik gedişini, tropikdәnkәnar en dairәlәrindә passat, musson vә siklonların xüsusiyyәtlәrini öyrәnmişdir.

  DOVE

  DOVÉ Henrix Vilhelm (6.10.1803, Leqnitsa, Polşa – 4.4.1879, Berlin), alman iqlimşünası, Prussiya Krallığı EA-nın üzvü (1837), Peterburq EA-nın xarici m. üzvü (1842). Breslau (indiki Vrotslav) vә Berlin un-tlәrini bitirmişdir. Köniqsberq (1826) vә Berlin (1829) un-tlәrindә fizika prof.-u, Prussiya Meteorologiya İn-tunda direktor (1848) işlәmişdir. D. hava vә iqlim anlayışına qütb vә ekvatorial okean axınlarının dәyişmәsi vә qarşılıqlı әlaqәsinin nәticәlәri kimi baxmışdır. Yer sәthindә hava temp-runun paylanmasını, elәcә dә atm. tәzyiqinin illik gedişini, tropikdәnkәnar en dairәlәrindә passat, musson vә siklonların xüsusiyyәtlәrini öyrәnmişdir.