Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOVİL

  DOVİL, D o v i l - s ü r - M e r (Deauville, Deauville-sur-Mer) – Fransada (Kalvados dep-ti) sahil iqlim kurortu. La-Manş boğazı sahilindә, Tuk çayı mәnsәbindә, Qavr ş.-n- dәn c.-q.-dәdir. Mülayim dәniz iqlimi (yanvarda orta temp-r tәqr. 3°C, iyulda tәqr. 22°C; illik yağıntıların miqdarı 800 mm-әdәk) vә geniş qumlu çimәrlik (uz. 3 km-әdәk) tәnәffüs orqanları, ürәk-damar sistemi vә sinir sisteminin funksional pozulması xәstәliklәrindә iqlim talassoterapiyasının keçirilmәsi üçün әlverişlidir. Kurort kimi 1860 ildәn fәaliyyәt göstәrir. D. ölkәnin әn dәbdәbәli sahil kurortlarından biridir. Turizm vә idman (çoxsaylı qolf meydançaları, tennis kortları var; beynәlxalq atçılıq idmanı vә yelkәnli qayıq yarışları keçirilir) mәrkәzidir. D.-in şm.-ş.-indә mәşhur Truvil-sür-Mer iqlim kurortu yerlәşir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOVİL

  DOVİL, D o v i l - s ü r - M e r (Deauville, Deauville-sur-Mer) – Fransada (Kalvados dep-ti) sahil iqlim kurortu. La-Manş boğazı sahilindә, Tuk çayı mәnsәbindә, Qavr ş.-n- dәn c.-q.-dәdir. Mülayim dәniz iqlimi (yanvarda orta temp-r tәqr. 3°C, iyulda tәqr. 22°C; illik yağıntıların miqdarı 800 mm-әdәk) vә geniş qumlu çimәrlik (uz. 3 km-әdәk) tәnәffüs orqanları, ürәk-damar sistemi vә sinir sisteminin funksional pozulması xәstәliklәrindә iqlim talassoterapiyasının keçirilmәsi üçün әlverişlidir. Kurort kimi 1860 ildәn fәaliyyәt göstәrir. D. ölkәnin әn dәbdәbәli sahil kurortlarından biridir. Turizm vә idman (çoxsaylı qolf meydançaları, tennis kortları var; beynәlxalq atçılıq idmanı vә yelkәnli qayıq yarışları keçirilir) mәrkәzidir. D.-in şm.-ş.-indә mәşhur Truvil-sür-Mer iqlim kurortu yerlәşir.

  DOVİL

  DOVİL, D o v i l - s ü r - M e r (Deauville, Deauville-sur-Mer) – Fransada (Kalvados dep-ti) sahil iqlim kurortu. La-Manş boğazı sahilindә, Tuk çayı mәnsәbindә, Qavr ş.-n- dәn c.-q.-dәdir. Mülayim dәniz iqlimi (yanvarda orta temp-r tәqr. 3°C, iyulda tәqr. 22°C; illik yağıntıların miqdarı 800 mm-әdәk) vә geniş qumlu çimәrlik (uz. 3 km-әdәk) tәnәffüs orqanları, ürәk-damar sistemi vә sinir sisteminin funksional pozulması xәstәliklәrindә iqlim talassoterapiyasının keçirilmәsi üçün әlverişlidir. Kurort kimi 1860 ildәn fәaliyyәt göstәrir. D. ölkәnin әn dәbdәbәli sahil kurortlarından biridir. Turizm vә idman (çoxsaylı qolf meydançaları, tennis kortları var; beynәlxalq atçılıq idmanı vә yelkәnli qayıq yarışları keçirilir) mәrkәzidir. D.-in şm.-ş.-indә mәşhur Truvil-sür-Mer iqlim kurortu yerlәşir.