Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DOYZİ

  DOYZİ Eduard Adelbert, (13.11.1893, İllinoys ştatı, Hyum – 23.10.1986, Montana ştatı, Sent-Luis) – Amerika biokimyaçısı, ABŞ Milli EA üzvü (1938), Nobel mükafatı laureatı (1943). İllinoys Un-tini bitirmişdir (1916). Sent-Luis Un-tindә prof. (1923 ildәn), biokimya şöbәsinin müdiri (1924 ildәn; 1965 ildәn fәxri müdir) olmuşdur. Bir sıra öd turşularını kәşf etmiş, onların sintezini hәyata keçirmişdir. İlk dәfә qadın cinsiyyәt hormonları olan esteronu (1929, A.Butenandt ilә eyni vaxtda) vә estradiolu (1935) kristal halda almışdır. H.Dam K vitaminini kәşf etdikdәn sonra, onun strukturunu öyrәnmiş, quruluşunu müәyyәnlәşdirmişdir; iki müxtәlif fәal K1(yoncadan alınmış) vә K2 (balıq unundan) formalarını indentifikasiya etmişdir. D. kolleqaları ilә birlikdә tәbii K vitaminindәn iki dәfә fәal olan K3 vitaminini (menadion) sintez etmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DOYZİ

  DOYZİ Eduard Adelbert, (13.11.1893, İllinoys ştatı, Hyum – 23.10.1986, Montana ştatı, Sent-Luis) – Amerika biokimyaçısı, ABŞ Milli EA üzvü (1938), Nobel mükafatı laureatı (1943). İllinoys Un-tini bitirmişdir (1916). Sent-Luis Un-tindә prof. (1923 ildәn), biokimya şöbәsinin müdiri (1924 ildәn; 1965 ildәn fәxri müdir) olmuşdur. Bir sıra öd turşularını kәşf etmiş, onların sintezini hәyata keçirmişdir. İlk dәfә qadın cinsiyyәt hormonları olan esteronu (1929, A.Butenandt ilә eyni vaxtda) vә estradiolu (1935) kristal halda almışdır. H.Dam K vitaminini kәşf etdikdәn sonra, onun strukturunu öyrәnmiş, quruluşunu müәyyәnlәşdirmişdir; iki müxtәlif fәal K1(yoncadan alınmış) vә K2 (balıq unundan) formalarını indentifikasiya etmişdir. D. kolleqaları ilә birlikdә tәbii K vitaminindәn iki dәfә fәal olan K3 vitaminini (menadion) sintez etmişdir.

  DOYZİ

  DOYZİ Eduard Adelbert, (13.11.1893, İllinoys ştatı, Hyum – 23.10.1986, Montana ştatı, Sent-Luis) – Amerika biokimyaçısı, ABŞ Milli EA üzvü (1938), Nobel mükafatı laureatı (1943). İllinoys Un-tini bitirmişdir (1916). Sent-Luis Un-tindә prof. (1923 ildәn), biokimya şöbәsinin müdiri (1924 ildәn; 1965 ildәn fәxri müdir) olmuşdur. Bir sıra öd turşularını kәşf etmiş, onların sintezini hәyata keçirmişdir. İlk dәfә qadın cinsiyyәt hormonları olan esteronu (1929, A.Butenandt ilә eyni vaxtda) vә estradiolu (1935) kristal halda almışdır. H.Dam K vitaminini kәşf etdikdәn sonra, onun strukturunu öyrәnmiş, quruluşunu müәyyәnlәşdirmişdir; iki müxtәlif fәal K1(yoncadan alınmış) vә K2 (balıq unundan) formalarını indentifikasiya etmişdir. D. kolleqaları ilә birlikdә tәbii K vitaminindәn iki dәfә fәal olan K3 vitaminini (menadion) sintez etmişdir.