Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÖZÜM KÖRFƏZİ

  DÖZÜM KÖRFӘZİ – Saxalin a.-nın c.-ş. sahilindә Oxot dәnizinin körfәzi. Ş.-indә qismәn Dözüm y-a ilә sәrhәdlәnir. 65 km mәsafәdә qurunun içәrisinә girir. Dәrinliyi 50 m-ә qәdәr, eni tәqr. 130 km-dir. Poronay çayı D.k.-nә tökülür. Yarımsutkalıq qabarmalar (1,5 m-әdәk) olur. Qışda donur. Balıq (keta, qorbuşa) ovlanır. Poronaysk portu körfәzin sahilindәdir. 1643 ildә holland dәniz sәyyahı M.Q. De Friz tәrәfindәn kәşf olunmuşdur. Sәyyah burada dumanın çәkilmәsini uzun müddәt gözlәdiyindәn körfәzә “D.k.” adını vermişdir.

   Дюзцм кюрфязи сащилляри (Заозернойе гясябяси).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÖZÜM KÖRFƏZİ

  DÖZÜM KÖRFӘZİ – Saxalin a.-nın c.-ş. sahilindә Oxot dәnizinin körfәzi. Ş.-indә qismәn Dözüm y-a ilә sәrhәdlәnir. 65 km mәsafәdә qurunun içәrisinә girir. Dәrinliyi 50 m-ә qәdәr, eni tәqr. 130 km-dir. Poronay çayı D.k.-nә tökülür. Yarımsutkalıq qabarmalar (1,5 m-әdәk) olur. Qışda donur. Balıq (keta, qorbuşa) ovlanır. Poronaysk portu körfәzin sahilindәdir. 1643 ildә holland dәniz sәyyahı M.Q. De Friz tәrәfindәn kәşf olunmuşdur. Sәyyah burada dumanın çәkilmәsini uzun müddәt gözlәdiyindәn körfәzә “D.k.” adını vermişdir.

   Дюзцм кюрфязи сащилляри (Заозернойе гясябяси).

  DÖZÜM KÖRFƏZİ

  DÖZÜM KÖRFӘZİ – Saxalin a.-nın c.-ş. sahilindә Oxot dәnizinin körfәzi. Ş.-indә qismәn Dözüm y-a ilә sәrhәdlәnir. 65 km mәsafәdә qurunun içәrisinә girir. Dәrinliyi 50 m-ә qәdәr, eni tәqr. 130 km-dir. Poronay çayı D.k.-nә tökülür. Yarımsutkalıq qabarmalar (1,5 m-әdәk) olur. Qışda donur. Balıq (keta, qorbuşa) ovlanır. Poronaysk portu körfәzin sahilindәdir. 1643 ildә holland dәniz sәyyahı M.Q. De Friz tәrәfindәn kәşf olunmuşdur. Sәyyah burada dumanın çәkilmәsini uzun müddәt gözlәdiyindәn körfәzә “D.k.” adını vermişdir.

   Дюзцм кюрфязи сащилляри (Заозернойе гясябяси).