Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRA

  DRA, U e d - D r a – Afrikanın şm.-q.-indә, Mәrakeşdә çay. Uz. 1150 km, hövzәsinin sah. 15,1 min km2. Yüksәk Atlas d-rının c. yamaclarından başlanır. Suvarmada geniş istifadә olunduğundan daimi axarı dağlıq әrazidәdir vә tәqr. 200 km tәşkil edir. Yalnız dağlarda qar әridikdә Böyük Sәhranın q. sәrhәdi ilә axaraq Atlantika okeanına çatır. D. vadisindә mәskunlaşma sıxdır.

   Дра чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRA

  DRA, U e d - D r a – Afrikanın şm.-q.-indә, Mәrakeşdә çay. Uz. 1150 km, hövzәsinin sah. 15,1 min km2. Yüksәk Atlas d-rının c. yamaclarından başlanır. Suvarmada geniş istifadә olunduğundan daimi axarı dağlıq әrazidәdir vә tәqr. 200 km tәşkil edir. Yalnız dağlarda qar әridikdә Böyük Sәhranın q. sәrhәdi ilә axaraq Atlantika okeanına çatır. D. vadisindә mәskunlaşma sıxdır.

   Дра чайы.

  DRA

  DRA, U e d - D r a – Afrikanın şm.-q.-indә, Mәrakeşdә çay. Uz. 1150 km, hövzәsinin sah. 15,1 min km2. Yüksәk Atlas d-rının c. yamaclarından başlanır. Suvarmada geniş istifadә olunduğundan daimi axarı dağlıq әrazidәdir vә tәqr. 200 km tәşkil edir. Yalnız dağlarda qar әridikdә Böyük Sәhranın q. sәrhәdi ilә axaraq Atlantika okeanına çatır. D. vadisindә mәskunlaşma sıxdır.

   Дра чайы.