Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRAÇ

  DRAÇ İvan Fyodoroviç (d. 17.10.1936, Kiyev vil., Tetiyev r-nu, Telejentsı k.) – Ukrayna şairi, ictimai xadim. Ukr. SSR Dövlәt mükafatı laureatı (1976). SSRİ Dövlәt mükafatı laureatı (1983). Ukr. Xalq Ruxunun sәdri olmuşdur (1989–92). Kiyev Un-tini (1962) vә Moskvada Ali ssenari kurslarını (1964) bitirmişdir. D.-ın poeziyasında intellektualizm, gәrgin mәcazilik folklor әnәnәlәrindәn orijinal istifadә ilә birlәşir. Tarixin fәciliyinin dәrin qavrayışı müharibә әleyhinә yazılmış “Günәşә saplanan bıçaq” (1961) poemasında, “Günәbaxan” (1962), “Qәlb püskürtülәri” (1965), “Adi günlәrin balladaları” (1967), “Ağacın kökü vә çәtiri” (1974), “Günәş vә söz” (1978) toplularında, “Müәllim haqqında düşüncә” (1976), “Çernobıl madonnası” (1988), “Küldәn alov” (1995) poemalarında vә s. әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır. Kinossenarilәrin (o cümlәdәn “Tәşnәlәr üçün quyu”, 1965, rej. Y.Q.İlyenko; “Daş xaç” 1968, rej. L.M.Osıka), “Mәnәvi qılınc” (1983) әdәbi-tәnqidi esselәr toplusunun müәllifidir. “Azәrbaycan poeziyası antologiyası”nı Ukr. dilinә tәrcümә etmişdir. Bir sıra şeir vә poemaları Azәrb. dilinә tәrcümә
  olunmuşdur.


  Ә s ә r l әr i: Könlümün harayı: şeirlәr vә poemalar. İ., 1968;
  Избранное. М., 1987; Анатомiя блискавки. Київ, 2002; Поеми. Київ, 2006.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRAÇ

  DRAÇ İvan Fyodoroviç (d. 17.10.1936, Kiyev vil., Tetiyev r-nu, Telejentsı k.) – Ukrayna şairi, ictimai xadim. Ukr. SSR Dövlәt mükafatı laureatı (1976). SSRİ Dövlәt mükafatı laureatı (1983). Ukr. Xalq Ruxunun sәdri olmuşdur (1989–92). Kiyev Un-tini (1962) vә Moskvada Ali ssenari kurslarını (1964) bitirmişdir. D.-ın poeziyasında intellektualizm, gәrgin mәcazilik folklor әnәnәlәrindәn orijinal istifadә ilә birlәşir. Tarixin fәciliyinin dәrin qavrayışı müharibә әleyhinә yazılmış “Günәşә saplanan bıçaq” (1961) poemasında, “Günәbaxan” (1962), “Qәlb püskürtülәri” (1965), “Adi günlәrin balladaları” (1967), “Ağacın kökü vә çәtiri” (1974), “Günәş vә söz” (1978) toplularında, “Müәllim haqqında düşüncә” (1976), “Çernobıl madonnası” (1988), “Küldәn alov” (1995) poemalarında vә s. әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır. Kinossenarilәrin (o cümlәdәn “Tәşnәlәr üçün quyu”, 1965, rej. Y.Q.İlyenko; “Daş xaç” 1968, rej. L.M.Osıka), “Mәnәvi qılınc” (1983) әdәbi-tәnqidi esselәr toplusunun müәllifidir. “Azәrbaycan poeziyası antologiyası”nı Ukr. dilinә tәrcümә etmişdir. Bir sıra şeir vә poemaları Azәrb. dilinә tәrcümә
  olunmuşdur.


  Ә s ә r l әr i: Könlümün harayı: şeirlәr vә poemalar. İ., 1968;
  Избранное. М., 1987; Анатомiя блискавки. Київ, 2002; Поеми. Київ, 2006.

  DRAÇ

  DRAÇ İvan Fyodoroviç (d. 17.10.1936, Kiyev vil., Tetiyev r-nu, Telejentsı k.) – Ukrayna şairi, ictimai xadim. Ukr. SSR Dövlәt mükafatı laureatı (1976). SSRİ Dövlәt mükafatı laureatı (1983). Ukr. Xalq Ruxunun sәdri olmuşdur (1989–92). Kiyev Un-tini (1962) vә Moskvada Ali ssenari kurslarını (1964) bitirmişdir. D.-ın poeziyasında intellektualizm, gәrgin mәcazilik folklor әnәnәlәrindәn orijinal istifadә ilә birlәşir. Tarixin fәciliyinin dәrin qavrayışı müharibә әleyhinә yazılmış “Günәşә saplanan bıçaq” (1961) poemasında, “Günәbaxan” (1962), “Qәlb püskürtülәri” (1965), “Adi günlәrin balladaları” (1967), “Ağacın kökü vә çәtiri” (1974), “Günәş vә söz” (1978) toplularında, “Müәllim haqqında düşüncә” (1976), “Çernobıl madonnası” (1988), “Küldәn alov” (1995) poemalarında vә s. әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır. Kinossenarilәrin (o cümlәdәn “Tәşnәlәr üçün quyu”, 1965, rej. Y.Q.İlyenko; “Daş xaç” 1968, rej. L.M.Osıka), “Mәnәvi qılınc” (1983) әdәbi-tәnqidi esselәr toplusunun müәllifidir. “Azәrbaycan poeziyası antologiyası”nı Ukr. dilinә tәrcümә etmişdir. Bir sıra şeir vә poemaları Azәrb. dilinә tәrcümә
  olunmuşdur.


  Ә s ә r l әr i: Könlümün harayı: şeirlәr vә poemalar. İ., 1968;
  Избранное. М., 1987; Анатомiя блискавки. Київ, 2002; Поеми. Київ, 2006.