Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRAVA

  DRÁVA (alm. Drau) – Avropada (İtaliya, Avstriya, Sloveniya, Xorvatiya, Macarıstan) çay. Dunayın sağ qolu. Uz. 749 km, hövzәsinin sah. tәqr. 40,4 min km2. İtaliyada Karni Alp d-rından başlanır. Yuxarı axını Klagenfurt çuxurunda, aşağı axını Orta Dunay düzәnliyindәdir. Әsasәn qar vә yağış suları ilә qidalanır. Yazda gursuludur, yay-payız aylarında daşqınlar olur. Ortaillik su sәrfi 610 m3/san. Әsas qolları: sağdan Qayl, Karaşitsa, soldan Mura vә Qurk. Yuxarı axınında iri SES kaskadı var. Mәnsәbindәn 105 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Fillax (Avstriya), Maribor (Sloveniya), Osiyek (Xorvatiya) ş.-lәri D. sahilindәdir.

   Драва чайы. Австрийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRAVA

  DRÁVA (alm. Drau) – Avropada (İtaliya, Avstriya, Sloveniya, Xorvatiya, Macarıstan) çay. Dunayın sağ qolu. Uz. 749 km, hövzәsinin sah. tәqr. 40,4 min km2. İtaliyada Karni Alp d-rından başlanır. Yuxarı axını Klagenfurt çuxurunda, aşağı axını Orta Dunay düzәnliyindәdir. Әsasәn qar vә yağış suları ilә qidalanır. Yazda gursuludur, yay-payız aylarında daşqınlar olur. Ortaillik su sәrfi 610 m3/san. Әsas qolları: sağdan Qayl, Karaşitsa, soldan Mura vә Qurk. Yuxarı axınında iri SES kaskadı var. Mәnsәbindәn 105 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Fillax (Avstriya), Maribor (Sloveniya), Osiyek (Xorvatiya) ş.-lәri D. sahilindәdir.

   Драва чайы. Австрийа.

  DRAVA

  DRÁVA (alm. Drau) – Avropada (İtaliya, Avstriya, Sloveniya, Xorvatiya, Macarıstan) çay. Dunayın sağ qolu. Uz. 749 km, hövzәsinin sah. tәqr. 40,4 min km2. İtaliyada Karni Alp d-rından başlanır. Yuxarı axını Klagenfurt çuxurunda, aşağı axını Orta Dunay düzәnliyindәdir. Әsasәn qar vә yağış suları ilә qidalanır. Yazda gursuludur, yay-payız aylarında daşqınlar olur. Ortaillik su sәrfi 610 m3/san. Әsas qolları: sağdan Qayl, Karaşitsa, soldan Mura vә Qurk. Yuxarı axınında iri SES kaskadı var. Mәnsәbindәn 105 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Fillax (Avstriya), Maribor (Sloveniya), Osiyek (Xorvatiya) ş.-lәri D. sahilindәdir.

   Драва чайы. Австрийа.