Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DREŞ

  DREŞ (Dresch) Jan (30.11.1905, Paris –6.3.1994, elә orada) – fransız coğrafiyaçısı vә geomorfoloqu, REA-nın xarici üzvü (1966). 1945–47 illәrdә Strasburq Un-tindә, 1948 ildәn Sorbonnada dәrs demişdir. Paris Un-tindә Coğrafiya İn-tunun direktoru (1960–70), Beynәlxalq Coğrafiya birliyinin prezidenti (1972–76) olmuşdur. Әsas işlәri Atlas ölkәlәri (әsasәn Mәrakeş) vә Böyük Sәhra relyefinin yaranması vә xarakteristikası, tropik Qәrbi Afrikanın düzәlmә sәthlәri barәdәdir. “Aralıq dәnizi” monoqrafiyasının müәllifidir (P.Biro ilә birlikdә).


  Ә s ә r i: Recherches sur l′évolution du relief dans le massif central du Grand Atlas, le Haouz et le Sous. P., 1941.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DREŞ

  DREŞ (Dresch) Jan (30.11.1905, Paris –6.3.1994, elә orada) – fransız coğrafiyaçısı vә geomorfoloqu, REA-nın xarici üzvü (1966). 1945–47 illәrdә Strasburq Un-tindә, 1948 ildәn Sorbonnada dәrs demişdir. Paris Un-tindә Coğrafiya İn-tunun direktoru (1960–70), Beynәlxalq Coğrafiya birliyinin prezidenti (1972–76) olmuşdur. Әsas işlәri Atlas ölkәlәri (әsasәn Mәrakeş) vә Böyük Sәhra relyefinin yaranması vә xarakteristikası, tropik Qәrbi Afrikanın düzәlmә sәthlәri barәdәdir. “Aralıq dәnizi” monoqrafiyasının müәllifidir (P.Biro ilә birlikdә).


  Ә s ә r i: Recherches sur l′évolution du relief dans le massif central du Grand Atlas, le Haouz et le Sous. P., 1941.

  DREŞ

  DREŞ (Dresch) Jan (30.11.1905, Paris –6.3.1994, elә orada) – fransız coğrafiyaçısı vә geomorfoloqu, REA-nın xarici üzvü (1966). 1945–47 illәrdә Strasburq Un-tindә, 1948 ildәn Sorbonnada dәrs demişdir. Paris Un-tindә Coğrafiya İn-tunun direktoru (1960–70), Beynәlxalq Coğrafiya birliyinin prezidenti (1972–76) olmuşdur. Әsas işlәri Atlas ölkәlәri (әsasәn Mәrakeş) vә Böyük Sәhra relyefinin yaranması vә xarakteristikası, tropik Qәrbi Afrikanın düzәlmә sәthlәri barәdәdir. “Aralıq dәnizi” monoqrafiyasının müәllifidir (P.Biro ilә birlikdә).


  Ә s ә r i: Recherches sur l′évolution du relief dans le massif central du Grand Atlas, le Haouz et le Sous. P., 1941.