Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DREYK BOĞAZI

  DRÉYK BOĞAZI (Drake Strait) – Odlu Torpaq adası (Cәnubi Amerika) ilә Cәnubi Şetlend a-rı arasında boğaz. Atlantika okeanı ilә Sakit okeanı birlәşdirir. Uz. tәqr. 460 km, eni 1120 km-әdәkdir. Yer kürәsindә әn enli boğazdır. Dәrinliyi 5249 m-ә qәdәrdir (dayaz yeri 276 m). Tez-tez qasırğalı külәklәr әsir. C. hissәsi qışda üzәn buzlarla örtülü olur. Yayda çoxlu aysberqlәrә rast gәlinir. 1578 ildә hәmin boğazdan keçmiş ingilis dәniz sәyyahı F.Dreykin şәrәfinә adlandırılmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DREYK BOĞAZI

  DRÉYK BOĞAZI (Drake Strait) – Odlu Torpaq adası (Cәnubi Amerika) ilә Cәnubi Şetlend a-rı arasında boğaz. Atlantika okeanı ilә Sakit okeanı birlәşdirir. Uz. tәqr. 460 km, eni 1120 km-әdәkdir. Yer kürәsindә әn enli boğazdır. Dәrinliyi 5249 m-ә qәdәrdir (dayaz yeri 276 m). Tez-tez qasırğalı külәklәr әsir. C. hissәsi qışda üzәn buzlarla örtülü olur. Yayda çoxlu aysberqlәrә rast gәlinir. 1578 ildә hәmin boğazdan keçmiş ingilis dәniz sәyyahı F.Dreykin şәrәfinә adlandırılmışdır.

  DREYK BOĞAZI

  DRÉYK BOĞAZI (Drake Strait) – Odlu Torpaq adası (Cәnubi Amerika) ilә Cәnubi Şetlend a-rı arasında boğaz. Atlantika okeanı ilә Sakit okeanı birlәşdirir. Uz. tәqr. 460 km, eni 1120 km-әdәkdir. Yer kürәsindә әn enli boğazdır. Dәrinliyi 5249 m-ә qәdәrdir (dayaz yeri 276 m). Tez-tez qasırğalı külәklәr әsir. C. hissәsi qışda üzәn buzlarla örtülü olur. Yayda çoxlu aysberqlәrә rast gәlinir. 1578 ildә hәmin boğazdan keçmiş ingilis dәniz sәyyahı F.Dreykin şәrәfinә adlandırılmışdır.