Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRİAS

  ДРИAS (Dryas) – gülçiçәklilәr fәsilәsindәn bitki cinsi. Sәrilәn hәmişәyaşil kolcuqlar. Yarpaqları qalın, üst tәrәfdәn parıltılı, altdan ağ keçәvarı tükcüklüdür. Çiçәklәri tәk-tәk olub ağ, bәzәn sarıdır; kasa yarpaqları vә lәçәklәri çox vaxt 8–9 әdәd olur. Meyvәsi toxumcaşәkillidir. Arktika vә Subarktika r-nlarında vә şm. mülayim zonanın yüksәkdağlıq әrazilәrindә 10-dan çox növü var. Azәrb.-da Qafqaz endemi olan Qafqaz D.-ı (D. caucasica) adlı 1 növünә Quba dağ massivindә rast gәlinir. Yarpaqlarında vә gövdәsindә aşı maddәlәri var. Yarpaqlarından çay kimi istifadә olunur. Dekorativ bitkidir. Әn çox yayılmış növlәri sәkkizlәçәkli D. (D.octopetala) vә nöqtәli D.-dır (D. punctata).

   Гафгаз дриасы (Dryas caucasica

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRİAS

  ДРИAS (Dryas) – gülçiçәklilәr fәsilәsindәn bitki cinsi. Sәrilәn hәmişәyaşil kolcuqlar. Yarpaqları qalın, üst tәrәfdәn parıltılı, altdan ağ keçәvarı tükcüklüdür. Çiçәklәri tәk-tәk olub ağ, bәzәn sarıdır; kasa yarpaqları vә lәçәklәri çox vaxt 8–9 әdәd olur. Meyvәsi toxumcaşәkillidir. Arktika vә Subarktika r-nlarında vә şm. mülayim zonanın yüksәkdağlıq әrazilәrindә 10-dan çox növü var. Azәrb.-da Qafqaz endemi olan Qafqaz D.-ı (D. caucasica) adlı 1 növünә Quba dağ massivindә rast gәlinir. Yarpaqlarında vә gövdәsindә aşı maddәlәri var. Yarpaqlarından çay kimi istifadә olunur. Dekorativ bitkidir. Әn çox yayılmış növlәri sәkkizlәçәkli D. (D.octopetala) vә nöqtәli D.-dır (D. punctata).

   Гафгаз дриасы (Dryas caucasica

  DRİAS

  ДРИAS (Dryas) – gülçiçәklilәr fәsilәsindәn bitki cinsi. Sәrilәn hәmişәyaşil kolcuqlar. Yarpaqları qalın, üst tәrәfdәn parıltılı, altdan ağ keçәvarı tükcüklüdür. Çiçәklәri tәk-tәk olub ağ, bәzәn sarıdır; kasa yarpaqları vә lәçәklәri çox vaxt 8–9 әdәd olur. Meyvәsi toxumcaşәkillidir. Arktika vә Subarktika r-nlarında vә şm. mülayim zonanın yüksәkdağlıq әrazilәrindә 10-dan çox növü var. Azәrb.-da Qafqaz endemi olan Qafqaz D.-ı (D. caucasica) adlı 1 növünә Quba dağ massivindә rast gәlinir. Yarpaqlarında vә gövdәsindә aşı maddәlәri var. Yarpaqlarından çay kimi istifadә olunur. Dekorativ bitkidir. Әn çox yayılmış növlәri sәkkizlәçәkli D. (D.octopetala) vә nöqtәli D.-dır (D. punctata).

   Гафгаз дриасы (Dryas caucasica