Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRİQALSKİ

  DRİQÁLSKİ (Drygalski) Erix fon (9.2.1865, Köniqsberq – 10.1.1949, Münxen) – alman geofiziki vә qütb tәdqiqatçısı. Köniqsberq, Bonn vә Leypsiq un-tlәrindә tәhsil almışdır. Qrenlandiyanın q. sahillәrindә materik buzlaqlarını tәdqiq etmәk mәqsәdilә Berlin coğrafiyaçıları cәmiyyәti tәrәfindәn tәşkil edilmiş iki ekspedisiyaya (1891 vә 1892 – 93) rәhbәrlik etmişdir. 1899 –1906 illәrdә Berlin Un-tindә dәrs demiş, 1901–03 illәrdә “Hauss” gәmisindә alman Antarktida ekspedisiyasının rәhbәri олмушдур. 1902 ildә sonradan II Vilhelm Torpağı adını almış Antarktida әrazisini, habelә özü adlandırdığı Hauss d.-nı kәşf vә tәdqiq etmişdir. 1906–35 illәrdә Münxen Un-tinin prof.-u. Hәrәkәt edәn buzlar nәzәriyyәsini inkişaf etdirmişdir. 1910 –12 illәrdә Arktikada dirijabllardan istifadәnin mümkünlüyünü öyrәnmәk mәqsәdilә Şpitsbergen arxipelaqına tәşkil olunmuş ekspedisiyada iştirak etmişdir. Kraliça Mod Torpağında dağlara, Viktoriya Torpağında şelf buzlağına, Deyvis dәnizindә adaya D.-nin adı verilmişdir.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRİQALSKİ

  DRİQÁLSKİ (Drygalski) Erix fon (9.2.1865, Köniqsberq – 10.1.1949, Münxen) – alman geofiziki vә qütb tәdqiqatçısı. Köniqsberq, Bonn vә Leypsiq un-tlәrindә tәhsil almışdır. Qrenlandiyanın q. sahillәrindә materik buzlaqlarını tәdqiq etmәk mәqsәdilә Berlin coğrafiyaçıları cәmiyyәti tәrәfindәn tәşkil edilmiş iki ekspedisiyaya (1891 vә 1892 – 93) rәhbәrlik etmişdir. 1899 –1906 illәrdә Berlin Un-tindә dәrs demiş, 1901–03 illәrdә “Hauss” gәmisindә alman Antarktida ekspedisiyasının rәhbәri олмушдур. 1902 ildә sonradan II Vilhelm Torpağı adını almış Antarktida әrazisini, habelә özü adlandırdığı Hauss d.-nı kәşf vә tәdqiq etmişdir. 1906–35 illәrdә Münxen Un-tinin prof.-u. Hәrәkәt edәn buzlar nәzәriyyәsini inkişaf etdirmişdir. 1910 –12 illәrdә Arktikada dirijabllardan istifadәnin mümkünlüyünü öyrәnmәk mәqsәdilә Şpitsbergen arxipelaqına tәşkil olunmuş ekspedisiyada iştirak etmişdir. Kraliça Mod Torpağında dağlara, Viktoriya Torpağında şelf buzlağına, Deyvis dәnizindә adaya D.-nin adı verilmişdir.

   

  DRİQALSKİ

  DRİQÁLSKİ (Drygalski) Erix fon (9.2.1865, Köniqsberq – 10.1.1949, Münxen) – alman geofiziki vә qütb tәdqiqatçısı. Köniqsberq, Bonn vә Leypsiq un-tlәrindә tәhsil almışdır. Qrenlandiyanın q. sahillәrindә materik buzlaqlarını tәdqiq etmәk mәqsәdilә Berlin coğrafiyaçıları cәmiyyәti tәrәfindәn tәşkil edilmiş iki ekspedisiyaya (1891 vә 1892 – 93) rәhbәrlik etmişdir. 1899 –1906 illәrdә Berlin Un-tindә dәrs demiş, 1901–03 illәrdә “Hauss” gәmisindә alman Antarktida ekspedisiyasının rәhbәri олмушдур. 1902 ildә sonradan II Vilhelm Torpağı adını almış Antarktida әrazisini, habelә özü adlandırdığı Hauss d.-nı kәşf vә tәdqiq etmişdir. 1906–35 illәrdә Münxen Un-tinin prof.-u. Hәrәkәt edәn buzlar nәzәriyyәsini inkişaf etdirmişdir. 1910 –12 illәrdә Arktikada dirijabllardan istifadәnin mümkünlüyünü öyrәnmәk mәqsәdilә Şpitsbergen arxipelaqına tәşkil olunmuş ekspedisiyada iştirak etmişdir. Kraliça Mod Torpağında dağlara, Viktoriya Torpağında şelf buzlağına, Deyvis dәnizindә adaya D.-nin adı verilmişdir.