Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DRİN

  DRİN (Drini) – Albaniyada çay. Ağ Drin (mәnbәyi Serbiya әrazisindә) vә Qara Drin (mәnbәyi Makedoniya әrazisindә) çaylarının birlәşmәsindәn әmәlә gәlir. Uz. 148 km (Qara Drin mәnbәyindәn 281 km), hövzәsinin sah. 12,6 min km2-dir. Әsasәn dağlıq әrazidә axır. Orta axınında Şimali Alban Alp d-rının c. qollarını kәsib keçir. Aşağı axınında iki qola ayrılır. C. qolu Adriatik dәnizinin Drin körfәzinә, әsas şm. qolu Şkoder gölündәn axan Buna çayına tökülür. Ortaillik su sәrfi 290 m3/san-dir. Suvarmada istifadә olunur. Aşağı axını gәmiçiliyә yararlıdır. Kukes vә Leja ş.-lәri D. sahilindәdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DRİN

  DRİN (Drini) – Albaniyada çay. Ağ Drin (mәnbәyi Serbiya әrazisindә) vә Qara Drin (mәnbәyi Makedoniya әrazisindә) çaylarının birlәşmәsindәn әmәlә gәlir. Uz. 148 km (Qara Drin mәnbәyindәn 281 km), hövzәsinin sah. 12,6 min km2-dir. Әsasәn dağlıq әrazidә axır. Orta axınında Şimali Alban Alp d-rının c. qollarını kәsib keçir. Aşağı axınında iki qola ayrılır. C. qolu Adriatik dәnizinin Drin körfәzinә, әsas şm. qolu Şkoder gölündәn axan Buna çayına tökülür. Ortaillik su sәrfi 290 m3/san-dir. Suvarmada istifadә olunur. Aşağı axını gәmiçiliyә yararlıdır. Kukes vә Leja ş.-lәri D. sahilindәdir.

  DRİN

  DRİN (Drini) – Albaniyada çay. Ağ Drin (mәnbәyi Serbiya әrazisindә) vә Qara Drin (mәnbәyi Makedoniya әrazisindә) çaylarının birlәşmәsindәn әmәlә gәlir. Uz. 148 km (Qara Drin mәnbәyindәn 281 km), hövzәsinin sah. 12,6 min km2-dir. Әsasәn dağlıq әrazidә axır. Orta axınında Şimali Alban Alp d-rının c. qollarını kәsib keçir. Aşağı axınında iki qola ayrılır. C. qolu Adriatik dәnizinin Drin körfәzinә, әsas şm. qolu Şkoder gölündәn axan Buna çayına tökülür. Ortaillik su sәrfi 290 m3/san-dir. Suvarmada istifadә olunur. Aşağı axını gәmiçiliyә yararlıdır. Kukes vә Leja ş.-lәri D. sahilindәdir.