Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DROYTUİÇ

  DRÓYTUİÇ (Droitwich) – B. Britaniyada, İngiltәrәnin Vusterşir qraflığında balneoloji kurort. Severn çayı dәrәsindә, Vuster ş.-ndәn 10 km şm.-ş.-dәdir. Әsas tәbii müalicә amili xloridli natriumlu mineral sulardır. Kurortda, әsasәn, hәzm sistemi orqanları, ürәk-damar sistemi, dәri vә oynaq xәstәliklәri müalicә olunur. Qәdimdә D. sularından duz alınırdı. Kurort kimi 1830 ildәn inkişaf edir. Balneoloji müalicәxana, sanatoriya var. Yaxınlığında iri radiostansiya yerlәşir. Turizm inkişaf etmişdir.

  Дройтуич. “Chateau Impney” щотели вя сярэи мяркязи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DROYTUİÇ

  DRÓYTUİÇ (Droitwich) – B. Britaniyada, İngiltәrәnin Vusterşir qraflığında balneoloji kurort. Severn çayı dәrәsindә, Vuster ş.-ndәn 10 km şm.-ş.-dәdir. Әsas tәbii müalicә amili xloridli natriumlu mineral sulardır. Kurortda, әsasәn, hәzm sistemi orqanları, ürәk-damar sistemi, dәri vә oynaq xәstәliklәri müalicә olunur. Qәdimdә D. sularından duz alınırdı. Kurort kimi 1830 ildәn inkişaf edir. Balneoloji müalicәxana, sanatoriya var. Yaxınlığında iri radiostansiya yerlәşir. Turizm inkişaf etmişdir.

  Дройтуич. “Chateau Impney” щотели вя сярэи мяркязи.

  DROYTUİÇ

  DRÓYTUİÇ (Droitwich) – B. Britaniyada, İngiltәrәnin Vusterşir qraflığında balneoloji kurort. Severn çayı dәrәsindә, Vuster ş.-ndәn 10 km şm.-ş.-dәdir. Әsas tәbii müalicә amili xloridli natriumlu mineral sulardır. Kurortda, әsasәn, hәzm sistemi orqanları, ürәk-damar sistemi, dәri vә oynaq xәstәliklәri müalicә olunur. Qәdimdә D. sularından duz alınırdı. Kurort kimi 1830 ildәn inkişaf edir. Balneoloji müalicәxana, sanatoriya var. Yaxınlığında iri radiostansiya yerlәşir. Turizm inkişaf etmişdir.

  Дройтуич. “Chateau Impney” щотели вя сярэи мяркязи.