Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUBL-VE( W) MİLLİ PARKI

  DUBL-VE (W) MİLLİ PARKI – Niger Resp.-nda, Niger çayı sahili boyunca uzannan beynәlxalq milli parkın bir hissәsi. Benin vә Burkina-Faso dövlәtlәri ilә hәmsәrhәddir (yüksәklikdәn baxdıqda Niger çayının döngәlәri vә onun iki mövsümi qolu W hәrfini xatırladır; adı buradandır). 1954 ildә yaradılmışdır (1954 ilәdәk rezervat). Sah. 2200 km2. Meşәli savanna, xәzan vә yarımxәzan qalereya meşәlәri; 500-dәn çox bitki növü var. Su hövzәlәri vә bataqlıqlarda begemot, timsah vә çoxlu quş; savannalarda şir, bәbir, gepard, kәl, fil, ceyran vә antilopun müxtәlif növlәri mәskunlaşmışdır. Böyük sayda qırmızı alınlı ceyranların, at antiloplarının vә digәr dırnaqlıların mövcudluğu 1996 ildә parkın Ümumdünya irsi siyahısına daxil edilmәsinә sәbәb olmuşdur.

   

                                            Дубл-Ве (W) Милли Паркындан эюрцнтцляр

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUBL-VE( W) MİLLİ PARKI

  DUBL-VE (W) MİLLİ PARKI – Niger Resp.-nda, Niger çayı sahili boyunca uzannan beynәlxalq milli parkın bir hissәsi. Benin vә Burkina-Faso dövlәtlәri ilә hәmsәrhәddir (yüksәklikdәn baxdıqda Niger çayının döngәlәri vә onun iki mövsümi qolu W hәrfini xatırladır; adı buradandır). 1954 ildә yaradılmışdır (1954 ilәdәk rezervat). Sah. 2200 km2. Meşәli savanna, xәzan vә yarımxәzan qalereya meşәlәri; 500-dәn çox bitki növü var. Su hövzәlәri vә bataqlıqlarda begemot, timsah vә çoxlu quş; savannalarda şir, bәbir, gepard, kәl, fil, ceyran vә antilopun müxtәlif növlәri mәskunlaşmışdır. Böyük sayda qırmızı alınlı ceyranların, at antiloplarının vә digәr dırnaqlıların mövcudluğu 1996 ildә parkın Ümumdünya irsi siyahısına daxil edilmәsinә sәbәb olmuşdur.

   

                                            Дубл-Ве (W) Милли Паркындан эюрцнтцляр

  DUBL-VE( W) MİLLİ PARKI

  DUBL-VE (W) MİLLİ PARKI – Niger Resp.-nda, Niger çayı sahili boyunca uzannan beynәlxalq milli parkın bir hissәsi. Benin vә Burkina-Faso dövlәtlәri ilә hәmsәrhәddir (yüksәklikdәn baxdıqda Niger çayının döngәlәri vә onun iki mövsümi qolu W hәrfini xatırladır; adı buradandır). 1954 ildә yaradılmışdır (1954 ilәdәk rezervat). Sah. 2200 km2. Meşәli savanna, xәzan vә yarımxәzan qalereya meşәlәri; 500-dәn çox bitki növü var. Su hövzәlәri vә bataqlıqlarda begemot, timsah vә çoxlu quş; savannalarda şir, bәbir, gepard, kәl, fil, ceyran vә antilopun müxtәlif növlәri mәskunlaşmışdır. Böyük sayda qırmızı alınlı ceyranların, at antiloplarının vә digәr dırnaqlıların mövcudluğu 1996 ildә parkın Ümumdünya irsi siyahısına daxil edilmәsinә sәbәb olmuşdur.

   

                                            Дубл-Ве (W) Милли Паркындан эюрцнтцляр