Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUDIPTA

  DUDIPTA – RF-nin Krasnoyarsk diyarında çay. Pyasina çayının sağ qolu. Uz. 687 km, hövzәsinin sah. 33,1 min km2. Makar gölündәn başlanır, Şimali Sibir ovalığının mәrkәzi hissәsindә axır. Әsasәn qar suları ilә qidalanır. Aşağı axınında ortaillik su sәrfi tәqr. 455 m3/san. Oktyabrdan iyunun әvvәlinә kimi buzla örtülü olur. Әsas qolları: Batayka, Uqarnaya (sağdan). D. hövzәsindә ümumi sah. 2527 km2 olan 17 mindәn çox kiçik göl var. Mәnsәbindәn 150 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUDIPTA

  DUDIPTA – RF-nin Krasnoyarsk diyarında çay. Pyasina çayının sağ qolu. Uz. 687 km, hövzәsinin sah. 33,1 min km2. Makar gölündәn başlanır, Şimali Sibir ovalığının mәrkәzi hissәsindә axır. Әsasәn qar suları ilә qidalanır. Aşağı axınında ortaillik su sәrfi tәqr. 455 m3/san. Oktyabrdan iyunun әvvәlinә kimi buzla örtülü olur. Әsas qolları: Batayka, Uqarnaya (sağdan). D. hövzәsindә ümumi sah. 2527 km2 olan 17 mindәn çox kiçik göl var. Mәnsәbindәn 150 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır.

  DUDIPTA

  DUDIPTA – RF-nin Krasnoyarsk diyarında çay. Pyasina çayının sağ qolu. Uz. 687 km, hövzәsinin sah. 33,1 min km2. Makar gölündәn başlanır, Şimali Sibir ovalığının mәrkәzi hissәsindә axır. Әsasәn qar suları ilә qidalanır. Aşağı axınında ortaillik su sәrfi tәqr. 455 m3/san. Oktyabrdan iyunun әvvәlinә kimi buzla örtülü olur. Әsas qolları: Batayka, Uqarnaya (sağdan). D. hövzәsindә ümumi sah. 2527 km2 olan 17 mindәn çox kiçik göl var. Mәnsәbindәn 150 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır.