Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUERO

  DUÉRO (portuqal dilindә D o r u, D u e r o, D o u r o) – Pireney y-a-nda çay. İspaniya vә Portuqaliya әrazilәrindәdir. Uz. 925 km (bәzi mәnbәlәrә görә 938 km), hövzәs nin sah. tәqr. 95 min km2-dir. İberiya d-rından başlanır, yuxarı vә orta axınında dәrin dәrәdә axaraq Avropada әn nәhәng kanyonlardan birini (uz. 110 km, dәrinliyi 200– 500 m, eni 40 m-әdәk) yaradır; aşağılarda geniş dәrәdә axaraq Atlantika okeanına tökülür. Әsasәn, yağış suları ilә qidalanır. Qışda vә yazda daşqınlar olur. Ortaillik su sәrfi tәqr. 700 m3/san, maks. 15 min m3/san-dir (Pireney y-a-nın әn bolsulu çayıdır). Mühüm qolları sağdan Pisuerqa, Esla, Tameqa, soldan Adaxa, Tormesdir. Suvarmada istifadә edilir. Mәnsәbindәn 200 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Su anbarları, SES var. Soriya, Samora (İspaniya), Portu (Portuqaliya) ş.-lәri D. sahilin- dәdir.

   Дуеро чайы. Португалийа.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUERO

  DUÉRO (portuqal dilindә D o r u, D u e r o, D o u r o) – Pireney y-a-nda çay. İspaniya vә Portuqaliya әrazilәrindәdir. Uz. 925 km (bәzi mәnbәlәrә görә 938 km), hövzәs nin sah. tәqr. 95 min km2-dir. İberiya d-rından başlanır, yuxarı vә orta axınında dәrin dәrәdә axaraq Avropada әn nәhәng kanyonlardan birini (uz. 110 km, dәrinliyi 200– 500 m, eni 40 m-әdәk) yaradır; aşağılarda geniş dәrәdә axaraq Atlantika okeanına tökülür. Әsasәn, yağış suları ilә qidalanır. Qışda vә yazda daşqınlar olur. Ortaillik su sәrfi tәqr. 700 m3/san, maks. 15 min m3/san-dir (Pireney y-a-nın әn bolsulu çayıdır). Mühüm qolları sağdan Pisuerqa, Esla, Tameqa, soldan Adaxa, Tormesdir. Suvarmada istifadә edilir. Mәnsәbindәn 200 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Su anbarları, SES var. Soriya, Samora (İspaniya), Portu (Portuqaliya) ş.-lәri D. sahilin- dәdir.

   Дуеро чайы. Португалийа.

  DUERO

  DUÉRO (portuqal dilindә D o r u, D u e r o, D o u r o) – Pireney y-a-nda çay. İspaniya vә Portuqaliya әrazilәrindәdir. Uz. 925 km (bәzi mәnbәlәrә görә 938 km), hövzәs nin sah. tәqr. 95 min km2-dir. İberiya d-rından başlanır, yuxarı vә orta axınında dәrin dәrәdә axaraq Avropada әn nәhәng kanyonlardan birini (uz. 110 km, dәrinliyi 200– 500 m, eni 40 m-әdәk) yaradır; aşağılarda geniş dәrәdә axaraq Atlantika okeanına tökülür. Әsasәn, yağış suları ilә qidalanır. Qışda vә yazda daşqınlar olur. Ortaillik su sәrfi tәqr. 700 m3/san, maks. 15 min m3/san-dir (Pireney y-a-nın әn bolsulu çayıdır). Mühüm qolları sağdan Pisuerqa, Esla, Tameqa, soldan Adaxa, Tormesdir. Suvarmada istifadә edilir. Mәnsәbindәn 200 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Su anbarları, SES var. Soriya, Samora (İspaniya), Portu (Portuqaliya) ş.-lәri D. sahilin- dәdir.

   Дуеро чайы. Португалийа.