Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DULQALAX

  RF-dә, Saxa (Yakutiya) Resp. әrazisindә çay. Uz. 507 km, hövzәsinin sah. 27,3 min km2. Verxoyansk silsilәsinin şm. yamaclarından başlanır, Yan yaylasında axır. Yuxarı axınında Sürün-Küel gölündәn keçir. Әsasәn, yağış suları ilә qidalanır. Ortaillik su sәrfi (Tomtor k. ya xın lığında) 104 m3/san. Oktyabrın ortasından mayın ortasınadәk donr. Әsas qolu Arkaçandır (sоldan). Hövzәsindә ümumi sah. 88,8 km2 olan 1000-dәn çox kiçik göl var. Mәnsәbindәn 174 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Ağac axıdılır.

  Дулгалах чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DULQALAX

  RF-dә, Saxa (Yakutiya) Resp. әrazisindә çay. Uz. 507 km, hövzәsinin sah. 27,3 min km2. Verxoyansk silsilәsinin şm. yamaclarından başlanır, Yan yaylasında axır. Yuxarı axınında Sürün-Küel gölündәn keçir. Әsasәn, yağış suları ilә qidalanır. Ortaillik su sәrfi (Tomtor k. ya xın lığında) 104 m3/san. Oktyabrın ortasından mayın ortasınadәk donr. Әsas qolu Arkaçandır (sоldan). Hövzәsindә ümumi sah. 88,8 km2 olan 1000-dәn çox kiçik göl var. Mәnsәbindәn 174 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Ağac axıdılır.

  Дулгалах чайы.

  DULQALAX

  RF-dә, Saxa (Yakutiya) Resp. әrazisindә çay. Uz. 507 km, hövzәsinin sah. 27,3 min km2. Verxoyansk silsilәsinin şm. yamaclarından başlanır, Yan yaylasında axır. Yuxarı axınında Sürün-Küel gölündәn keçir. Әsasәn, yağış suları ilә qidalanır. Ortaillik su sәrfi (Tomtor k. ya xın lığında) 104 m3/san. Oktyabrın ortasından mayın ortasınadәk donr. Әsas qolu Arkaçandır (sоldan). Hövzәsindә ümumi sah. 88,8 km2 olan 1000-dәn çox kiçik göl var. Mәnsәbindәn 174 km mәsafәdә gәmiçiliyә yararlıdır. Ağac axıdılır.

  Дулгалах чайы.