Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUNDQOV

  DUNDQOV – Monqolustanın mәrkәzi hissәsindә aymak. Sah. 74,7 min km2. Әh. 38,8 min (2010). İnz. m. Mandalqov ş.-dir. Aymak әrazisinin sәthini, әsasәn, tәpәli çöllәr tutur, q.-indә hünd. 2000 m-ә çatan dağ massivlәri yerlәşir. İqlimi kәskin kontinentaldır; yay aylarında temp-r 32–35°C tәşkil edir, qışda –30°C-yәdәk enir. İqtisadiyyatını heyvandarlıq tәşkil edir, yun tәdarük olunur. D. Monqolustanda qımızı ilә mәşhurdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUNDQOV

  DUNDQOV – Monqolustanın mәrkәzi hissәsindә aymak. Sah. 74,7 min km2. Әh. 38,8 min (2010). İnz. m. Mandalqov ş.-dir. Aymak әrazisinin sәthini, әsasәn, tәpәli çöllәr tutur, q.-indә hünd. 2000 m-ә çatan dağ massivlәri yerlәşir. İqlimi kәskin kontinentaldır; yay aylarında temp-r 32–35°C tәşkil edir, qışda –30°C-yәdәk enir. İqtisadiyyatını heyvandarlıq tәşkil edir, yun tәdarük olunur. D. Monqolustanda qımızı ilә mәşhurdur.

  DUNDQOV

  DUNDQOV – Monqolustanın mәrkәzi hissәsindә aymak. Sah. 74,7 min km2. Әh. 38,8 min (2010). İnz. m. Mandalqov ş.-dir. Aymak әrazisinin sәthini, әsasәn, tәpәli çöllәr tutur, q.-indә hünd. 2000 m-ә çatan dağ massivlәri yerlәşir. İqlimi kәskin kontinentaldır; yay aylarında temp-r 32–35°C tәşkil edir, qışda –30°C-yәdәk enir. İqtisadiyyatını heyvandarlıq tәşkil edir, yun tәdarük olunur. D. Monqolustanda qımızı ilә mәşhurdur.