Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DUNTİNXU

  DUNTİNXÚ – Çinin ş.-indә, Xunan әyalәtindә göl. Yanszı çayı hövzәsindәdir. Gölә Yuanszyan, Syansızyan, Szışuy, Lişuy vә s. çaylar tökülür. Daşqın zamanı (may– sentyabr) axımını tәnzimlәyәn 5 qolla Yanszı çayı ilә birlәşdirilmişdir. Yayda sәviyyәsi 15 m-әdәk qalxır vә sah. 4–5 min km2-dәn 10–12 min km2-ә çatır. Qışda dayazlaşır vә çoxlu ada әmәlә gәtirir. Sahillәri alçaqdır. Gәmiçiliyә yararlıdır. Balıq ovlanır.

   Дунтинху эюлц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DUNTİNXU

  DUNTİNXÚ – Çinin ş.-indә, Xunan әyalәtindә göl. Yanszı çayı hövzәsindәdir. Gölә Yuanszyan, Syansızyan, Szışuy, Lişuy vә s. çaylar tökülür. Daşqın zamanı (may– sentyabr) axımını tәnzimlәyәn 5 qolla Yanszı çayı ilә birlәşdirilmişdir. Yayda sәviyyәsi 15 m-әdәk qalxır vә sah. 4–5 min km2-dәn 10–12 min km2-ә çatır. Qışda dayazlaşır vә çoxlu ada әmәlә gәtirir. Sahillәri alçaqdır. Gәmiçiliyә yararlıdır. Balıq ovlanır.

   Дунтинху эюлц.

  DUNTİNXU

  DUNTİNXÚ – Çinin ş.-indә, Xunan әyalәtindә göl. Yanszı çayı hövzәsindәdir. Gölә Yuanszyan, Syansızyan, Szışuy, Lişuy vә s. çaylar tökülür. Daşqın zamanı (may– sentyabr) axımını tәnzimlәyәn 5 qolla Yanszı çayı ilә birlәşdirilmişdir. Yayda sәviyyәsi 15 m-әdәk qalxır vә sah. 4–5 min km2-dәn 10–12 min km2-ә çatır. Qışda dayazlaşır vә çoxlu ada әmәlә gәtirir. Sahillәri alçaqdır. Gәmiçiliyә yararlıdır. Balıq ovlanır.

   Дунтинху эюлц.