Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DURMİTOR MİLLİ PARKI

  DÚRMİTOR MİLLİ PARKI – Monteneqro әrazisindәdir. Sah. 320 km2. 1952 il- dә yaradılmışdır. Durmitor massivinin dağ landşaftından ibarәtdir; 16 göl var. Avropada әn dәrin Tara çayı kanyonu buradadır. Orta dağlıqda fıstıq, daha yuxarılarda fıstıq-küknar vә ağcaqayın-fıstıq meşәlәri yayılmışdır. Parkda dağkeçisi, Sibir xoruzu, tetra quşu, vәhşi pişik, dağlarda canavar vә qonur ayı mәskunlaşmışdır. Ümumdünya irsi
  siyahısına daxil edilmişdir.

   Дурмитор Милли Паркы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DURMİTOR MİLLİ PARKI

  DÚRMİTOR MİLLİ PARKI – Monteneqro әrazisindәdir. Sah. 320 km2. 1952 il- dә yaradılmışdır. Durmitor massivinin dağ landşaftından ibarәtdir; 16 göl var. Avropada әn dәrin Tara çayı kanyonu buradadır. Orta dağlıqda fıstıq, daha yuxarılarda fıstıq-küknar vә ağcaqayın-fıstıq meşәlәri yayılmışdır. Parkda dağkeçisi, Sibir xoruzu, tetra quşu, vәhşi pişik, dağlarda canavar vә qonur ayı mәskunlaşmışdır. Ümumdünya irsi
  siyahısına daxil edilmişdir.

   Дурмитор Милли Паркы.

  DURMİTOR MİLLİ PARKI

  DÚRMİTOR MİLLİ PARKI – Monteneqro әrazisindәdir. Sah. 320 km2. 1952 il- dә yaradılmışdır. Durmitor massivinin dağ landşaftından ibarәtdir; 16 göl var. Avropada әn dәrin Tara çayı kanyonu buradadır. Orta dağlıqda fıstıq, daha yuxarılarda fıstıq-küknar vә ağcaqayın-fıstıq meşәlәri yayılmışdır. Parkda dağkeçisi, Sibir xoruzu, tetra quşu, vәhşi pişik, dağlarda canavar vә qonur ayı mәskunlaşmışdır. Ümumdünya irsi
  siyahısına daxil edilmişdir.

   Дурмитор Милли Паркы.