Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜAR QABI

  DÜAR QABI – ikiqat divarları olan qab; içәrisindәki maddәnin istilik izolyasiyasını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk mәqsәdilә divarların arasında vakuum (tәzyiqi 10–3 Pa-dan aşağı) yaradılır. 1892 ildә C.Duar ixtira etmişdir. D.q.-nda istilik mübadilәsi yalnız divarlar boyu şüaburaxma vә istilikkeçirmә hesabına baş verir. Şüaburaxmanı azaltmaq mәqsәdilә D.q.-nın divarlarına gümüş çәkilir. D.q., әsasәn, tezbuxarlanan maye (sıxılmış) qazların uzun müddәt saxlanılması üçün istifadә olunur. Laboratoriyada işlәdilәn D.q. yüksәk davamlılığa malik şüşәdәn, maye qazların (mәs., helium) saxlanılması vә nәqli üçün işlәdilәn iri hәcmli qablar isә metaldan hazırlanır. Adi mәişәt termosu da D.q.-na aiddir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜAR QABI

  DÜAR QABI – ikiqat divarları olan qab; içәrisindәki maddәnin istilik izolyasiyasını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk mәqsәdilә divarların arasında vakuum (tәzyiqi 10–3 Pa-dan aşağı) yaradılır. 1892 ildә C.Duar ixtira etmişdir. D.q.-nda istilik mübadilәsi yalnız divarlar boyu şüaburaxma vә istilikkeçirmә hesabına baş verir. Şüaburaxmanı azaltmaq mәqsәdilә D.q.-nın divarlarına gümüş çәkilir. D.q., әsasәn, tezbuxarlanan maye (sıxılmış) qazların uzun müddәt saxlanılması üçün istifadә olunur. Laboratoriyada işlәdilәn D.q. yüksәk davamlılığa malik şüşәdәn, maye qazların (mәs., helium) saxlanılması vә nәqli üçün işlәdilәn iri hәcmli qablar isә metaldan hazırlanır. Adi mәişәt termosu da D.q.-na aiddir.

  DÜAR QABI

  DÜAR QABI – ikiqat divarları olan qab; içәrisindәki maddәnin istilik izolyasiyasını yüksәk sәviyyәdә tәmin etmәk mәqsәdilә divarların arasında vakuum (tәzyiqi 10–3 Pa-dan aşağı) yaradılır. 1892 ildә C.Duar ixtira etmişdir. D.q.-nda istilik mübadilәsi yalnız divarlar boyu şüaburaxma vә istilikkeçirmә hesabına baş verir. Şüaburaxmanı azaltmaq mәqsәdilә D.q.-nın divarlarına gümüş çәkilir. D.q., әsasәn, tezbuxarlanan maye (sıxılmış) qazların uzun müddәt saxlanılması üçün istifadә olunur. Laboratoriyada işlәdilәn D.q. yüksәk davamlılığa malik şüşәdәn, maye qazların (mәs., helium) saxlanılması vә nәqli üçün işlәdilәn iri hәcmli qablar isә metaldan hazırlanır. Adi mәişәt termosu da D.q.-na aiddir.