Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜBEYT

  ДЦБЕЙТ (фар.دوبیت – щярфян: ики бейт) – классик Шярг шеир шякли. Формаъа рцбаийя йахын олса да, вязн вя мязмунъа ондан фярглянир; рцбаи йалныз щязяъ бящриндя йазылдыьы щалда, Д. яруз вязнинин бцтцн бящрляриндя йазыла биляр. Ясасян, сентиментал мязмунлу олур. Ян чох мярсийя бяндляри арасында ишлянир. Азярб. шаирляриндян С.Я.Ширвани, Дяхил, Гумри вя Раъинин Д.-ляри мяшщурдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜBEYT

  ДЦБЕЙТ (фар.دوبیت – щярфян: ики бейт) – классик Шярг шеир шякли. Формаъа рцбаийя йахын олса да, вязн вя мязмунъа ондан фярглянир; рцбаи йалныз щязяъ бящриндя йазылдыьы щалда, Д. яруз вязнинин бцтцн бящрляриндя йазыла биляр. Ясасян, сентиментал мязмунлу олур. Ян чох мярсийя бяндляри арасында ишлянир. Азярб. шаирляриндян С.Я.Ширвани, Дяхил, Гумри вя Раъинин Д.-ляри мяшщурдур.

  DÜBEYT

  ДЦБЕЙТ (фар.دوبیت – щярфян: ики бейт) – классик Шярг шеир шякли. Формаъа рцбаийя йахын олса да, вязн вя мязмунъа ондан фярглянир; рцбаи йалныз щязяъ бящриндя йазылдыьы щалда, Д. яруз вязнинин бцтцн бящрляриндя йазыла биляр. Ясасян, сентиментал мязмунлу олур. Ян чох мярсийя бяндляри арасында ишлянир. Азярб. шаирляриндян С.Я.Ширвани, Дяхил, Гумри вя Раъинин Д.-ляри мяшщурдур.