Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜMON-DÜRVİL

  DÜMÓN-DÜRVİL (Dumont d’Urville) Jül Sebastyen Sezar (23.5.1790, Konde- sür-Nuaro – 8.5.1842, Myödon yaxınlı- ğında) – fransız dәniz sәyyahı, Antarktika vә Okeaniyanın tәdqiqatçısı, kontr-adm. (1840). 1822–25 illәrdә “Rakovina” (sonradan “Astrolyabiya”) gәmisindә Cәnubi Amerika vә Okeaniyaya sәyahәt etmiş, botaniki vә entomoloji kolleksiya toplamışdır. 1826–28 illәrdә “Astrolyabiya” gәmisindә dünya sәyahәtinә çıxmışdır; Sakit okeanda bir neçә iri adalar qrupunu (Tonqa, Fici vә s.) tәdqiq etmiş, Yeni Zelandiya vә Yeni Qvineya sahillәrinin bir hissәsinin xәritәsini çәkmişdir. 1831 ildә Paris Coğrafiya Cәmiyyәtinin iclasında Okeaniyanı etnoqrafik meyarlara әsaslanaraq Polineziya, Mikroneziya vә Melaneziyaya ayırmağı tәklif etmişdir. Guya Asiyanı Amerika ilә birlәşdirәn batmış materik nәzәriyyәsini irәli sürmüşdür. 1837– 40 illәrdә ikinci dünya sәyahәtini hәyata keçirmişdir. Antarktidada Adeli Torpağını, Lui Filipp Torpağını, Juanvil a-rını kәşf etmişdir. Hәyat yoldaşı vә oğlu ilә d.y. qәzasında hәlak olmuşdur. Fәxri legion ordeni ilә tәltif edilmişdir (1821). Antarktidada dәniz, Melaneziyada ada, Lui Filipp Torpağında dağ D.-D.-in şәrәfinә adlandırılmışdır.


  Әd.: G u i l l o n J. Dumont d’Urville. P., 1986.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜMON-DÜRVİL

  DÜMÓN-DÜRVİL (Dumont d’Urville) Jül Sebastyen Sezar (23.5.1790, Konde- sür-Nuaro – 8.5.1842, Myödon yaxınlı- ğında) – fransız dәniz sәyyahı, Antarktika vә Okeaniyanın tәdqiqatçısı, kontr-adm. (1840). 1822–25 illәrdә “Rakovina” (sonradan “Astrolyabiya”) gәmisindә Cәnubi Amerika vә Okeaniyaya sәyahәt etmiş, botaniki vә entomoloji kolleksiya toplamışdır. 1826–28 illәrdә “Astrolyabiya” gәmisindә dünya sәyahәtinә çıxmışdır; Sakit okeanda bir neçә iri adalar qrupunu (Tonqa, Fici vә s.) tәdqiq etmiş, Yeni Zelandiya vә Yeni Qvineya sahillәrinin bir hissәsinin xәritәsini çәkmişdir. 1831 ildә Paris Coğrafiya Cәmiyyәtinin iclasında Okeaniyanı etnoqrafik meyarlara әsaslanaraq Polineziya, Mikroneziya vә Melaneziyaya ayırmağı tәklif etmişdir. Guya Asiyanı Amerika ilә birlәşdirәn batmış materik nәzәriyyәsini irәli sürmüşdür. 1837– 40 illәrdә ikinci dünya sәyahәtini hәyata keçirmişdir. Antarktidada Adeli Torpağını, Lui Filipp Torpağını, Juanvil a-rını kәşf etmişdir. Hәyat yoldaşı vә oğlu ilә d.y. qәzasında hәlak olmuşdur. Fәxri legion ordeni ilә tәltif edilmişdir (1821). Antarktidada dәniz, Melaneziyada ada, Lui Filipp Torpağında dağ D.-D.-in şәrәfinә adlandırılmışdır.


  Әd.: G u i l l o n J. Dumont d’Urville. P., 1986.

  DÜMON-DÜRVİL

  DÜMÓN-DÜRVİL (Dumont d’Urville) Jül Sebastyen Sezar (23.5.1790, Konde- sür-Nuaro – 8.5.1842, Myödon yaxınlı- ğında) – fransız dәniz sәyyahı, Antarktika vә Okeaniyanın tәdqiqatçısı, kontr-adm. (1840). 1822–25 illәrdә “Rakovina” (sonradan “Astrolyabiya”) gәmisindә Cәnubi Amerika vә Okeaniyaya sәyahәt etmiş, botaniki vә entomoloji kolleksiya toplamışdır. 1826–28 illәrdә “Astrolyabiya” gәmisindә dünya sәyahәtinә çıxmışdır; Sakit okeanda bir neçә iri adalar qrupunu (Tonqa, Fici vә s.) tәdqiq etmiş, Yeni Zelandiya vә Yeni Qvineya sahillәrinin bir hissәsinin xәritәsini çәkmişdir. 1831 ildә Paris Coğrafiya Cәmiyyәtinin iclasında Okeaniyanı etnoqrafik meyarlara әsaslanaraq Polineziya, Mikroneziya vә Melaneziyaya ayırmağı tәklif etmişdir. Guya Asiyanı Amerika ilә birlәşdirәn batmış materik nәzәriyyәsini irәli sürmüşdür. 1837– 40 illәrdә ikinci dünya sәyahәtini hәyata keçirmişdir. Antarktidada Adeli Torpağını, Lui Filipp Torpağını, Juanvil a-rını kәşf etmişdir. Hәyat yoldaşı vә oğlu ilә d.y. qәzasında hәlak olmuşdur. Fәxri legion ordeni ilә tәltif edilmişdir (1821). Antarktidada dәniz, Melaneziyada ada, Lui Filipp Torpağında dağ D.-D.-in şәrәfinә adlandırılmışdır.


  Әd.: G u i l l o n J. Dumont d’Urville. P., 1986.