Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜNYAMALILAR

  DÜNYAMALILAR – Azәrb. Resp. Beylәqan r-nunda kәnd. Dünyamalılar ә.d.-nin mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 27 km ş.-dә, Beylәqan – İmişli avtomobil yolundan 7 km aralı, Mil düzündәdir. Әh. 6680 (2011); heyvandarlıq vә әkinçiliklә mәşğuldur. 3 tam orta mәktәb, xәstәxana, mәdәniyyәt evi, kitabxana, uşaq bağçası, poçt, rabitә qovşağı, 2 ATS, 2 süd qәbulu mәntәqәsi, pendir sexi, meyvә-tәrәvәz konserv z-du; mәscid var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜNYAMALILAR

  DÜNYAMALILAR – Azәrb. Resp. Beylәqan r-nunda kәnd. Dünyamalılar ә.d.-nin mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 27 km ş.-dә, Beylәqan – İmişli avtomobil yolundan 7 km aralı, Mil düzündәdir. Әh. 6680 (2011); heyvandarlıq vә әkinçiliklә mәşğuldur. 3 tam orta mәktәb, xәstәxana, mәdәniyyәt evi, kitabxana, uşaq bağçası, poçt, rabitә qovşağı, 2 ATS, 2 süd qәbulu mәntәqәsi, pendir sexi, meyvә-tәrәvәz konserv z-du; mәscid var.

  DÜNYAMALILAR

  DÜNYAMALILAR – Azәrb. Resp. Beylәqan r-nunda kәnd. Dünyamalılar ә.d.-nin mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 27 km ş.-dә, Beylәqan – İmişli avtomobil yolundan 7 km aralı, Mil düzündәdir. Әh. 6680 (2011); heyvandarlıq vә әkinçiliklә mәşğuldur. 3 tam orta mәktәb, xәstәxana, mәdәniyyәt evi, kitabxana, uşaq bağçası, poçt, rabitә qovşağı, 2 ATS, 2 süd qәbulu mәntәqәsi, pendir sexi, meyvә-tәrәvәz konserv z-du; mәscid var.