Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  DÜRANS

  DÜRÁNS (Durance) – Fransanın c.-ş.-indә çay; Rona çayının sol qolu. Uz. 350 km, hövzәsinin sah. 14,2 min km2. Başlanğıcını Kot Alp d-rından götürür, aşağı axını Rona ovalığındadır. Yağış vә qar suları ilә qidalanır. Qışda vә yazda güclü daşqınlar müşahidә olunur. Aşağı axınında ortaillik su sәrfi 190, maks. 5200 m3/san-dir. SES-lәr kaskadı var. Suvarmada istifadә olunur. Ağac axıdılır. Avinyon ş. D.-ın sahilindәdir.

  Дцранс чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  DÜRANS

  DÜRÁNS (Durance) – Fransanın c.-ş.-indә çay; Rona çayının sol qolu. Uz. 350 km, hövzәsinin sah. 14,2 min km2. Başlanğıcını Kot Alp d-rından götürür, aşağı axını Rona ovalığındadır. Yağış vә qar suları ilә qidalanır. Qışda vә yazda güclü daşqınlar müşahidә olunur. Aşağı axınında ortaillik su sәrfi 190, maks. 5200 m3/san-dir. SES-lәr kaskadı var. Suvarmada istifadә olunur. Ağac axıdılır. Avinyon ş. D.-ın sahilindәdir.

  Дцранс чайы.

  DÜRANS

  DÜRÁNS (Durance) – Fransanın c.-ş.-indә çay; Rona çayının sol qolu. Uz. 350 km, hövzәsinin sah. 14,2 min km2. Başlanğıcını Kot Alp d-rından götürür, aşağı axını Rona ovalığındadır. Yağış vә qar suları ilә qidalanır. Qışda vә yazda güclü daşqınlar müşahidә olunur. Aşağı axınında ortaillik su sәrfi 190, maks. 5200 m3/san-dir. SES-lәr kaskadı var. Suvarmada istifadә olunur. Ağac axıdılır. Avinyon ş. D.-ın sahilindәdir.

  Дцранс чайы.