Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "EDELVEYS"

  “EDELVÉYS” (alm. “Edelweiß” – “ağ Alp gülü”) – 1) Böyük Vәtәn müharibәsi gedişindә almanların 1942 ilin yayında Qafqazı işğal etmәk planının kodlaşdırılmış adı. Baş Qafqaz silsilәsini q.-dәn vә ş.-dәn, eyni zamanda aşırımları şm.-dan keçmәklә Şimali Qafqazı, sonra isә Cәnubi Qafqazı işğal etmәyi nәzәrdә tuturdu. 2) Cәnubi Almaniya, Bavariya vә Avstriyanın dağ r-nlarının әhalisindәn komplektlәşdirilmiş vә dağlarda qar xәttindәn yuxarıda hәrbi әmәliyyatların aparılması üzrә tәlim keçmiş vermaxtın 1-ci dağ-atıcı diviziyasının adı. “E.”-in dağ yegerlәri (alm. Gebirgsjäger) 1942– 43 illәrdә Şimali Qafqaz uğrunda döyüşlәrdә iştirak etmişlәr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "EDELVEYS"

  “EDELVÉYS” (alm. “Edelweiß” – “ağ Alp gülü”) – 1) Böyük Vәtәn müharibәsi gedişindә almanların 1942 ilin yayında Qafqazı işğal etmәk planının kodlaşdırılmış adı. Baş Qafqaz silsilәsini q.-dәn vә ş.-dәn, eyni zamanda aşırımları şm.-dan keçmәklә Şimali Qafqazı, sonra isә Cәnubi Qafqazı işğal etmәyi nәzәrdә tuturdu. 2) Cәnubi Almaniya, Bavariya vә Avstriyanın dağ r-nlarının әhalisindәn komplektlәşdirilmiş vә dağlarda qar xәttindәn yuxarıda hәrbi әmәliyyatların aparılması üzrә tәlim keçmiş vermaxtın 1-ci dağ-atıcı diviziyasının adı. “E.”-in dağ yegerlәri (alm. Gebirgsjäger) 1942– 43 illәrdә Şimali Qafqaz uğrunda döyüşlәrdә iştirak etmişlәr.

  "EDELVEYS"

  “EDELVÉYS” (alm. “Edelweiß” – “ağ Alp gülü”) – 1) Böyük Vәtәn müharibәsi gedişindә almanların 1942 ilin yayında Qafqazı işğal etmәk planının kodlaşdırılmış adı. Baş Qafqaz silsilәsini q.-dәn vә ş.-dәn, eyni zamanda aşırımları şm.-dan keçmәklә Şimali Qafqazı, sonra isә Cәnubi Qafqazı işğal etmәyi nәzәrdә tuturdu. 2) Cәnubi Almaniya, Bavariya vә Avstriyanın dağ r-nlarının әhalisindәn komplektlәşdirilmiş vә dağlarda qar xәttindәn yuxarıda hәrbi әmәliyyatların aparılması üzrә tәlim keçmiş vermaxtın 1-ci dağ-atıcı diviziyasının adı. “E.”-in dağ yegerlәri (alm. Gebirgsjäger) 1942– 43 illәrdә Şimali Qafqaz uğrunda döyüşlәrdә iştirak etmişlәr.