Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "EKA"

  “ÉKA” – Birlәşmiş әyalәtlәrdә (Hindistan) 1921–23 illәrdә kütlәvi kәndli hәrәkatı. İri torpaq sahiblәrinin – talukdarların feodal istismarının güclәnmәsi, o cümlәdәn vergilәrin (“nazarana”) artırılması nәticәsindә baş vermişdi. Kәndlilәr talukdarlardan “nazarana” toplamasını dayandırmağı tәlәb edir, müәyyәn olunmuş miqdardan artıq icarәhaqqı ödәmәkdәn imtina edirdilәr. Hәrәkatın adı kәndlilәrin “Eka karo!” – “Birlәşin!” şüarından götürülmüşdü. “E.” hәrәkatı Hardoy, Khiri, Sitapur vә Lakhnau dairәlәrindә daha geniş yayılmışdı. Hәrәkata kәndlilәrin yaratdıqları “Eka sabha” tәşkilatı rәhbәrlik edirdi. Müstәmlәkә hökumәti “E.” hәrәkatını amansızlıqla yatırmışdı.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "EKA"

  “ÉKA” – Birlәşmiş әyalәtlәrdә (Hindistan) 1921–23 illәrdә kütlәvi kәndli hәrәkatı. İri torpaq sahiblәrinin – talukdarların feodal istismarının güclәnmәsi, o cümlәdәn vergilәrin (“nazarana”) artırılması nәticәsindә baş vermişdi. Kәndlilәr talukdarlardan “nazarana” toplamasını dayandırmağı tәlәb edir, müәyyәn olunmuş miqdardan artıq icarәhaqqı ödәmәkdәn imtina edirdilәr. Hәrәkatın adı kәndlilәrin “Eka karo!” – “Birlәşin!” şüarından götürülmüşdü. “E.” hәrәkatı Hardoy, Khiri, Sitapur vә Lakhnau dairәlәrindә daha geniş yayılmışdı. Hәrәkata kәndlilәrin yaratdıqları “Eka sabha” tәşkilatı rәhbәrlik edirdi. Müstәmlәkә hökumәti “E.” hәrәkatını amansızlıqla yatırmışdı.

  "EKA"

  “ÉKA” – Birlәşmiş әyalәtlәrdә (Hindistan) 1921–23 illәrdә kütlәvi kәndli hәrәkatı. İri torpaq sahiblәrinin – talukdarların feodal istismarının güclәnmәsi, o cümlәdәn vergilәrin (“nazarana”) artırılması nәticәsindә baş vermişdi. Kәndlilәr talukdarlardan “nazarana” toplamasını dayandırmağı tәlәb edir, müәyyәn olunmuş miqdardan artıq icarәhaqqı ödәmәkdәn imtina edirdilәr. Hәrәkatın adı kәndlilәrin “Eka karo!” – “Birlәşin!” şüarından götürülmüşdü. “E.” hәrәkatı Hardoy, Khiri, Sitapur vә Lakhnau dairәlәrindә daha geniş yayılmışdı. Hәrәkata kәndlilәrin yaratdıqları “Eka sabha” tәşkilatı rәhbәrlik edirdi. Müstәmlәkә hökumәti “E.” hәrәkatını amansızlıqla yatırmışdı.