Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "EKSON MOBİL"

  “ÉKSON MÓBİL” (“Exxon Mobil” Corporation) – ABŞ. şirkәti; dünyada әn böyük özәl neft şirkәti, bazar kapitallaşmasına görә әn böyük korporasiyalardan biri. Mәnzil-qәrargahı İrvinq ş.-ndәdir (Texas ştatı). 1999 ildә “Ekson” (“Exxon”) vә “Mobil” neft şirkәtlәrinin birlәşmәsindәn yaranmışdır. Dünyanın müxtәlif bölgәlәrindә – ABŞ, Kanada, Yaxın Şәrq vә s. neft hasilatı ilә mәşğuldur, 100-dәn çox ölkәdә yanacaqdoldurma st.-ları şәbәkәsinә malikdir. Kapital dövriyyәsi 237 mlrd. dollar, xalis gәliri 16,2 mlrd. dollar, aktivlәri 337 mlrd. dollar tәşkil edir (2016). Şirkәtin işçilәrinin sayı 75,3 min. nәfәrdir (mart, 2015). 2013 ilin yanvarında “Apple” şirkәtini sıxışdıraraq “E.m.” dünyanın әn bahalı şirkәtlәri siyahısında 1-ci yerә çıxmışdır. Azәrb.-da “Azәri–Çıraq–Günәşli” yataqlarının işlәnilmәsi üçün qoyulan sәrmayәnin 8%-i “E.m.” şirkәtinә mәxsusdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "EKSON MOBİL"

  “ÉKSON MÓBİL” (“Exxon Mobil” Corporation) – ABŞ. şirkәti; dünyada әn böyük özәl neft şirkәti, bazar kapitallaşmasına görә әn böyük korporasiyalardan biri. Mәnzil-qәrargahı İrvinq ş.-ndәdir (Texas ştatı). 1999 ildә “Ekson” (“Exxon”) vә “Mobil” neft şirkәtlәrinin birlәşmәsindәn yaranmışdır. Dünyanın müxtәlif bölgәlәrindә – ABŞ, Kanada, Yaxın Şәrq vә s. neft hasilatı ilә mәşğuldur, 100-dәn çox ölkәdә yanacaqdoldurma st.-ları şәbәkәsinә malikdir. Kapital dövriyyәsi 237 mlrd. dollar, xalis gәliri 16,2 mlrd. dollar, aktivlәri 337 mlrd. dollar tәşkil edir (2016). Şirkәtin işçilәrinin sayı 75,3 min. nәfәrdir (mart, 2015). 2013 ilin yanvarında “Apple” şirkәtini sıxışdıraraq “E.m.” dünyanın әn bahalı şirkәtlәri siyahısında 1-ci yerә çıxmışdır. Azәrb.-da “Azәri–Çıraq–Günәşli” yataqlarının işlәnilmәsi üçün qoyulan sәrmayәnin 8%-i “E.m.” şirkәtinә mәxsusdur.

  "EKSON MOBİL"

  “ÉKSON MÓBİL” (“Exxon Mobil” Corporation) – ABŞ. şirkәti; dünyada әn böyük özәl neft şirkәti, bazar kapitallaşmasına görә әn böyük korporasiyalardan biri. Mәnzil-qәrargahı İrvinq ş.-ndәdir (Texas ştatı). 1999 ildә “Ekson” (“Exxon”) vә “Mobil” neft şirkәtlәrinin birlәşmәsindәn yaranmışdır. Dünyanın müxtәlif bölgәlәrindә – ABŞ, Kanada, Yaxın Şәrq vә s. neft hasilatı ilә mәşğuldur, 100-dәn çox ölkәdә yanacaqdoldurma st.-ları şәbәkәsinә malikdir. Kapital dövriyyәsi 237 mlrd. dollar, xalis gәliri 16,2 mlrd. dollar, aktivlәri 337 mlrd. dollar tәşkil edir (2016). Şirkәtin işçilәrinin sayı 75,3 min. nәfәrdir (mart, 2015). 2013 ilin yanvarında “Apple” şirkәtini sıxışdıraraq “E.m.” dünyanın әn bahalı şirkәtlәri siyahısında 1-ci yerә çıxmışdır. Azәrb.-da “Azәri–Çıraq–Günәşli” yataqlarının işlәnilmәsi üçün qoyulan sәrmayәnin 8%-i “E.m.” şirkәtinә mәxsusdur.