Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏFƏNDİYEV Mәmmәd Rәşid oğlu

  ƏFƏNDİYEV Mәmmәd Rәşid oğlu [5.10. 1887, Nuxa (indiki Şәki) – 1.6.1977, Bakı] – Azәrb. riyaziyyatçısı, prof. (1945), Azәrb. SSR әmәkdar elm xadimi (1943). R.Əfәndiyevin oğludur. Peterburq Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1914). 1924 ildәn Azәrb. Dövlәt Pedaqoji İn-tunda fәaliyyәtә başlamış, riyaziyyat vә tәbiyyat elmlәri fakültәsinin dekanı (1934–35), Azәrb. Dövlәt Un-tindә riyazi analiz kafedrasının müdiri (1935–65) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 1971 ildәn mexanika-riyaziyyat fakültәsindә prof.-konsultant olmuşdur. Riyazi ifadәlәrin Yaxın Şәrqdә yayılmış formaları әvәzinә latınca yazılışını ilk dәfә Ə. işlәtmişdir. “Riyazi analizә aid yoxlama tapşırıqları” (1939), “Аdi diferensial tәnliklәr” (1950) vә s. әsәrlәrin müәllifidir. Lenin ordeni vә 2 Qırmızı Əmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif edilmişdir.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏFƏNDİYEV Mәmmәd Rәşid oğlu

  ƏFƏNDİYEV Mәmmәd Rәşid oğlu [5.10. 1887, Nuxa (indiki Şәki) – 1.6.1977, Bakı] – Azәrb. riyaziyyatçısı, prof. (1945), Azәrb. SSR әmәkdar elm xadimi (1943). R.Əfәndiyevin oğludur. Peterburq Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1914). 1924 ildәn Azәrb. Dövlәt Pedaqoji İn-tunda fәaliyyәtә başlamış, riyaziyyat vә tәbiyyat elmlәri fakültәsinin dekanı (1934–35), Azәrb. Dövlәt Un-tindә riyazi analiz kafedrasının müdiri (1935–65) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 1971 ildәn mexanika-riyaziyyat fakültәsindә prof.-konsultant olmuşdur. Riyazi ifadәlәrin Yaxın Şәrqdә yayılmış formaları әvәzinә latınca yazılışını ilk dәfә Ə. işlәtmişdir. “Riyazi analizә aid yoxlama tapşırıqları” (1939), “Аdi diferensial tәnliklәr” (1950) vә s. әsәrlәrin müәllifidir. Lenin ordeni vә 2 Qırmızı Əmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif edilmişdir.

   

  ƏFƏNDİYEV Mәmmәd Rәşid oğlu

  ƏFƏNDİYEV Mәmmәd Rәşid oğlu [5.10. 1887, Nuxa (indiki Şәki) – 1.6.1977, Bakı] – Azәrb. riyaziyyatçısı, prof. (1945), Azәrb. SSR әmәkdar elm xadimi (1943). R.Əfәndiyevin oğludur. Peterburq Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1914). 1924 ildәn Azәrb. Dövlәt Pedaqoji İn-tunda fәaliyyәtә başlamış, riyaziyyat vә tәbiyyat elmlәri fakültәsinin dekanı (1934–35), Azәrb. Dövlәt Un-tindә riyazi analiz kafedrasının müdiri (1935–65) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 1971 ildәn mexanika-riyaziyyat fakültәsindә prof.-konsultant olmuşdur. Riyazi ifadәlәrin Yaxın Şәrqdә yayılmış formaları әvәzinә latınca yazılışını ilk dәfә Ə. işlәtmişdir. “Riyazi analizә aid yoxlama tapşırıqları” (1939), “Аdi diferensial tәnliklәr” (1950) vә s. әsәrlәrin müәllifidir. Lenin ordeni vә 2 Qırmızı Əmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif edilmişdir.