Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "EM-Sİ-EY"

  “EM-Sİ-EY” (MCA; Music Corporation of America) – Amerika әylәncә korporasiyası. 1924 ildә Çikaqoda (İllinoys, ABŞ) Culs Steyn (Jules Stein) vә Vilyam R. Qudhart (William R. Goodheart) tәrәfindәn musiqi agentliyi kimi tәsis edilmişdir. 1960-cı illәrdә “Dekka Rekordz” (“Decca Records”) vә “Yuniversal Pikçers” (“Universal Pictures”) şirkәtlәri tәrәfindәn alınmış, bundan sonra film, lent yazıları, televiziya şoularının әn iri istehsalçısına çevrilmişdir. 1975 ildә şirkәt kitab nәşrinә başlamışdır. 1990–95 illәrdә Yaponiyanın “Matsuşita Elektrik” (“Matsushita Electric”) şirkәtinin tabeliyinә keçmişdir. 1996 ildә “Siqram Kompani” şirkәtinin adı dәyişdirilәrәk “Yuniversal Studios” (“Universal Studios”) qoyulmuşdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "EM-Sİ-EY"

  “EM-Sİ-EY” (MCA; Music Corporation of America) – Amerika әylәncә korporasiyası. 1924 ildә Çikaqoda (İllinoys, ABŞ) Culs Steyn (Jules Stein) vә Vilyam R. Qudhart (William R. Goodheart) tәrәfindәn musiqi agentliyi kimi tәsis edilmişdir. 1960-cı illәrdә “Dekka Rekordz” (“Decca Records”) vә “Yuniversal Pikçers” (“Universal Pictures”) şirkәtlәri tәrәfindәn alınmış, bundan sonra film, lent yazıları, televiziya şoularının әn iri istehsalçısına çevrilmişdir. 1975 ildә şirkәt kitab nәşrinә başlamışdır. 1990–95 illәrdә Yaponiyanın “Matsuşita Elektrik” (“Matsushita Electric”) şirkәtinin tabeliyinә keçmişdir. 1996 ildә “Siqram Kompani” şirkәtinin adı dәyişdirilәrәk “Yuniversal Studios” (“Universal Studios”) qoyulmuşdur.

  "EM-Sİ-EY"

  “EM-Sİ-EY” (MCA; Music Corporation of America) – Amerika әylәncә korporasiyası. 1924 ildә Çikaqoda (İllinoys, ABŞ) Culs Steyn (Jules Stein) vә Vilyam R. Qudhart (William R. Goodheart) tәrәfindәn musiqi agentliyi kimi tәsis edilmişdir. 1960-cı illәrdә “Dekka Rekordz” (“Decca Records”) vә “Yuniversal Pikçers” (“Universal Pictures”) şirkәtlәri tәrәfindәn alınmış, bundan sonra film, lent yazıları, televiziya şoularının әn iri istehsalçısına çevrilmişdir. 1975 ildә şirkәt kitab nәşrinә başlamışdır. 1990–95 illәrdә Yaponiyanın “Matsuşita Elektrik” (“Matsushita Electric”) şirkәtinin tabeliyinә keçmişdir. 1996 ildә “Siqram Kompani” şirkәtinin adı dәyişdirilәrәk “Yuniversal Studios” (“Universal Studios”) qoyulmuşdur.