Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "EM-Tİ-Vİ"

  “EM-Tİ-Vİ” (MTV; Music Television) – ABŞ-da rok musiqi ifaçıları vә müğәnnilәrin videokliplәrini nümayiş etdirmәk mәqsәdilә 1980 ildә tәsis edilmiş televiziya kanalı. Baş mәnzil-qәrargahı Nyu-Yorkdadır. “Em-Ti-Vi” dünya rok musiqi dinlәyicilәri arasında geniş yayılaraq şou-biznesin inkişafına güclü tәsir göstәrmişdir. Kanalın açılışından az sonra rok vә pop musiqiçilәrinin әksәriyyәti “Em-Ti-Vi”-dә yayımlanmaq mәqsәdilә videokliplәrin çәkilişinә başlamış, bu isә lent yazılarının satışının artmasına tәsir göstәrmişdir. 90-cı illәrdәn etibarәn kanalın formatı dәyişmiş, şәbәkә yayımı genişlәnmişdir: “Bivis vә Bathed” cizgi proqramları (1993) vә “Real hәyat” realiti serialı kimi orijinal verilişlәrә başlanmış, 1987 ildәn xarici filiallar tәsis edilmiş (Em-Ti-Vi Avropa, Em-Ti-Vi Latın Amerikası, Em-Ti-Vi Rusiya), musiqili video sahәsindә “Em-Ti-Vi mükafatı”nın (MTV Video Music Award) tәqdimat mәrasimi keçirilmişdir (1984). Musiqili verilişlәr MTV-nin müxtәlif ixtisaslaşmış kanallarında (VH1, MTV2, MTVMusic vә s.) yayımlanır. “Em-Ti-Vi” “Viakom” media-korporasiyası tәrәfindәn idarә olunur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "EM-Tİ-Vİ"

  “EM-Tİ-Vİ” (MTV; Music Television) – ABŞ-da rok musiqi ifaçıları vә müğәnnilәrin videokliplәrini nümayiş etdirmәk mәqsәdilә 1980 ildә tәsis edilmiş televiziya kanalı. Baş mәnzil-qәrargahı Nyu-Yorkdadır. “Em-Ti-Vi” dünya rok musiqi dinlәyicilәri arasında geniş yayılaraq şou-biznesin inkişafına güclü tәsir göstәrmişdir. Kanalın açılışından az sonra rok vә pop musiqiçilәrinin әksәriyyәti “Em-Ti-Vi”-dә yayımlanmaq mәqsәdilә videokliplәrin çәkilişinә başlamış, bu isә lent yazılarının satışının artmasına tәsir göstәrmişdir. 90-cı illәrdәn etibarәn kanalın formatı dәyişmiş, şәbәkә yayımı genişlәnmişdir: “Bivis vә Bathed” cizgi proqramları (1993) vә “Real hәyat” realiti serialı kimi orijinal verilişlәrә başlanmış, 1987 ildәn xarici filiallar tәsis edilmiş (Em-Ti-Vi Avropa, Em-Ti-Vi Latın Amerikası, Em-Ti-Vi Rusiya), musiqili video sahәsindә “Em-Ti-Vi mükafatı”nın (MTV Video Music Award) tәqdimat mәrasimi keçirilmişdir (1984). Musiqili verilişlәr MTV-nin müxtәlif ixtisaslaşmış kanallarında (VH1, MTV2, MTVMusic vә s.) yayımlanır. “Em-Ti-Vi” “Viakom” media-korporasiyası tәrәfindәn idarә olunur.

  "EM-Tİ-Vİ"

  “EM-Tİ-Vİ” (MTV; Music Television) – ABŞ-da rok musiqi ifaçıları vә müğәnnilәrin videokliplәrini nümayiş etdirmәk mәqsәdilә 1980 ildә tәsis edilmiş televiziya kanalı. Baş mәnzil-qәrargahı Nyu-Yorkdadır. “Em-Ti-Vi” dünya rok musiqi dinlәyicilәri arasında geniş yayılaraq şou-biznesin inkişafına güclü tәsir göstәrmişdir. Kanalın açılışından az sonra rok vә pop musiqiçilәrinin әksәriyyәti “Em-Ti-Vi”-dә yayımlanmaq mәqsәdilә videokliplәrin çәkilişinә başlamış, bu isә lent yazılarının satışının artmasına tәsir göstәrmişdir. 90-cı illәrdәn etibarәn kanalın formatı dәyişmiş, şәbәkә yayımı genişlәnmişdir: “Bivis vә Bathed” cizgi proqramları (1993) vә “Real hәyat” realiti serialı kimi orijinal verilişlәrә başlanmış, 1987 ildәn xarici filiallar tәsis edilmiş (Em-Ti-Vi Avropa, Em-Ti-Vi Latın Amerikası, Em-Ti-Vi Rusiya), musiqili video sahәsindә “Em-Ti-Vi mükafatı”nın (MTV Video Music Award) tәqdimat mәrasimi keçirilmişdir (1984). Musiqili verilişlәr MTV-nin müxtәlif ixtisaslaşmış kanallarında (VH1, MTV2, MTVMusic vә s.) yayımlanır. “Em-Ti-Vi” “Viakom” media-korporasiyası tәrәfindәn idarә olunur.