Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AŞURBƏYOV

  AŞURBӘYOV Әjdәr bәy Musaxan bәy oğlu (1855, Bakı yaxınlığındakı Sabunçu k. – 1923, Bakı) – Azәrb. milyonçusu, xeyriyyәçi. Bakı şәhәr dumasının deputatı (1904–07; 1907–10; 1911–14), Bakı bәlәdiyyә rәisi yanında neft işlәri üzrә komissiyanın üzvü, “Nicat” müsәlman xeyriyyә cәmiyyәtinin (1906) tәsisçisi olmuşdur. “Nicat” cәmiyyәtinin şurası, kitabxanası vә oxu zalı, hәmçinin “İrşad” qәzetinin redaksiyası A.-un evindә yerlәşirdi. Şәxsi vәsaiti hesabına Sabunçu şәhәr mәktәbini tikdirmiş vә ona himayәdarlıq etmiş, tәhsil almaq üçün xaricә tәlәbәlәr göndәrmişdir. Tiflisdәki “Qadın müsәlman mәktәbi”nin fәxri himayәdarı idi. “Şollar” su kәmәrinin, Sankt-Peterburq ş.-ndә inşa olunan mәscidin vә Sabunçu şәhәr xәstәxanasının tikintisinә kömәklik göstәrmişdir. 1912–13 illәrdә öz vәsaiti ilә Bakıdakı “Әjdәr bәy mәscidi”ni (memar Z.Әhmәdbәyov) tikdirmişdir; orada dәfn edilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AŞURBƏYOV

  AŞURBӘYOV Әjdәr bәy Musaxan bәy oğlu (1855, Bakı yaxınlığındakı Sabunçu k. – 1923, Bakı) – Azәrb. milyonçusu, xeyriyyәçi. Bakı şәhәr dumasının deputatı (1904–07; 1907–10; 1911–14), Bakı bәlәdiyyә rәisi yanında neft işlәri üzrә komissiyanın üzvü, “Nicat” müsәlman xeyriyyә cәmiyyәtinin (1906) tәsisçisi olmuşdur. “Nicat” cәmiyyәtinin şurası, kitabxanası vә oxu zalı, hәmçinin “İrşad” qәzetinin redaksiyası A.-un evindә yerlәşirdi. Şәxsi vәsaiti hesabına Sabunçu şәhәr mәktәbini tikdirmiş vә ona himayәdarlıq etmiş, tәhsil almaq üçün xaricә tәlәbәlәr göndәrmişdir. Tiflisdәki “Qadın müsәlman mәktәbi”nin fәxri himayәdarı idi. “Şollar” su kәmәrinin, Sankt-Peterburq ş.-ndә inşa olunan mәscidin vә Sabunçu şәhәr xәstәxanasının tikintisinә kömәklik göstәrmişdir. 1912–13 illәrdә öz vәsaiti ilә Bakıdakı “Әjdәr bәy mәscidi”ni (memar Z.Әhmәdbәyov) tikdirmişdir; orada dәfn edilmişdir.

  AŞURBƏYOV

  AŞURBӘYOV Әjdәr bәy Musaxan bәy oğlu (1855, Bakı yaxınlığındakı Sabunçu k. – 1923, Bakı) – Azәrb. milyonçusu, xeyriyyәçi. Bakı şәhәr dumasının deputatı (1904–07; 1907–10; 1911–14), Bakı bәlәdiyyә rәisi yanında neft işlәri üzrә komissiyanın üzvü, “Nicat” müsәlman xeyriyyә cәmiyyәtinin (1906) tәsisçisi olmuşdur. “Nicat” cәmiyyәtinin şurası, kitabxanası vә oxu zalı, hәmçinin “İrşad” qәzetinin redaksiyası A.-un evindә yerlәşirdi. Şәxsi vәsaiti hesabına Sabunçu şәhәr mәktәbini tikdirmiş vә ona himayәdarlıq etmiş, tәhsil almaq üçün xaricә tәlәbәlәr göndәrmişdir. Tiflisdәki “Qadın müsәlman mәktәbi”nin fәxri himayәdarı idi. “Şollar” su kәmәrinin, Sankt-Peterburq ş.-ndә inşa olunan mәscidin vә Sabunçu şәhәr xәstәxanasının tikintisinә kömәklik göstәrmişdir. 1912–13 illәrdә öz vәsaiti ilә Bakıdakı “Әjdәr bәy mәscidi”ni (memar Z.Әhmәdbәyov) tikdirmişdir; orada dәfn edilmişdir.