Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAXŞƏLİYEV

  BAXŞӘLİYEV Tahir Şamil oğlu (d. 26.4.1951, Beylәqan r-nunun Şahsevәn k.) – Azәrb. tarixçisi, tarix e.d. (1991), prof. (1994). Azәrb. Dövlәt Un-tinin (indiki BDU) tarix fakültәsini bitirmişdir (1972). BDU-da baş laborant, müәllim, baş müәllim, dosent, prof. (1972–94), Türk vә Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri, eyni zamanda tәrbiyә işlәri üzrә prorektor (1994–2000) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 2014 ildәn Slavyan ölkәlәri tarixi kafedrasının prof.-dur. Tәdqiqat sahәsi türk, Qafqaz vә slavyan xalqları tarixidir. 30- adәk elmi әsәrin, o cümlәdәn bir neçә kitabın müәllifidir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAXŞƏLİYEV

  BAXŞӘLİYEV Tahir Şamil oğlu (d. 26.4.1951, Beylәqan r-nunun Şahsevәn k.) – Azәrb. tarixçisi, tarix e.d. (1991), prof. (1994). Azәrb. Dövlәt Un-tinin (indiki BDU) tarix fakültәsini bitirmişdir (1972). BDU-da baş laborant, müәllim, baş müәllim, dosent, prof. (1972–94), Türk vә Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri, eyni zamanda tәrbiyә işlәri üzrә prorektor (1994–2000) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 2014 ildәn Slavyan ölkәlәri tarixi kafedrasının prof.-dur. Tәdqiqat sahәsi türk, Qafqaz vә slavyan xalqları tarixidir. 30- adәk elmi әsәrin, o cümlәdәn bir neçә kitabın müәllifidir.

  BAXŞƏLİYEV

  BAXŞӘLİYEV Tahir Şamil oğlu (d. 26.4.1951, Beylәqan r-nunun Şahsevәn k.) – Azәrb. tarixçisi, tarix e.d. (1991), prof. (1994). Azәrb. Dövlәt Un-tinin (indiki BDU) tarix fakültәsini bitirmişdir (1972). BDU-da baş laborant, müәllim, baş müәllim, dosent, prof. (1972–94), Türk vә Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri, eyni zamanda tәrbiyә işlәri üzrә prorektor (1994–2000) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 2014 ildәn Slavyan ölkәlәri tarixi kafedrasının prof.-dur. Tәdqiqat sahәsi türk, Qafqaz vә slavyan xalqları tarixidir. 30- adәk elmi әsәrin, o cümlәdәn bir neçә kitabın müәllifidir.