Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  CƏLİLOV

  CӘLİLOV Yaşar Rәftar oğlu (29.1.1955, Fizuli ş.) – Azәrb. tibb alimi, travmatoloq. Tibb e.d. (2005). N.Nәrimanov ad. Azәrb. Dövlәt Tibb İn-tunu bitirmişdir (1977). 1978–84 illәrdә Dağlıq Qarabağ Vilayәt xәstәxanasında travmatoloq işlәmişdir. 1987 ildәn Elmi-Tәdqiqat Travmatologiya vә Ortopediya İn-tunda işlәyir. Hazırda hәmәn in-tun böyüklәrin ortopediyası vә travmanın fәsadları elmi bölmәsinin rәhbәridir (2001 ildәn). Tәdqiqatları onurğanın degenerativ xәstәliklәrinin ortopedik vә cәrrahi müalicәsinә, onurğa sütunu deformasiyalarının diaqnostikası, ortopedik vә cәrrahi müalicәsinә, әtrafların müxtәlif etiologiyalı travmatik vә ortopedik patolologiyasının müalicәsinә hәsr edilmişdir. 120-dәn artıq elmi mәqalәnin, 5 patentin, 18 sәmәrәlәşdirici tәklifin müәllifidir. Azәrb. Travmatoloq vә Ortopedlәr Assosiasiyasının tәsisçilәrindәn vә ilk prezidentidir (2012).


  Ә s ә r l ә r i:
  Применение поперечно корригирующих (“транслирующих”) сил в оперативном лечении сколиозa. Вестник травтатологии и ортопедии, М., 2012, 3, 14–19; Multietiological cyndrome “Low Bouk pain”. Some acpects of pathogenesis and treatment., The Journal of Turkish spinal surgery, 2015, vol-26, No 4, p. 295–302.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  CƏLİLOV

  CӘLİLOV Yaşar Rәftar oğlu (29.1.1955, Fizuli ş.) – Azәrb. tibb alimi, travmatoloq. Tibb e.d. (2005). N.Nәrimanov ad. Azәrb. Dövlәt Tibb İn-tunu bitirmişdir (1977). 1978–84 illәrdә Dağlıq Qarabağ Vilayәt xәstәxanasında travmatoloq işlәmişdir. 1987 ildәn Elmi-Tәdqiqat Travmatologiya vә Ortopediya İn-tunda işlәyir. Hazırda hәmәn in-tun böyüklәrin ortopediyası vә travmanın fәsadları elmi bölmәsinin rәhbәridir (2001 ildәn). Tәdqiqatları onurğanın degenerativ xәstәliklәrinin ortopedik vә cәrrahi müalicәsinә, onurğa sütunu deformasiyalarının diaqnostikası, ortopedik vә cәrrahi müalicәsinә, әtrafların müxtәlif etiologiyalı travmatik vә ortopedik patolologiyasının müalicәsinә hәsr edilmişdir. 120-dәn artıq elmi mәqalәnin, 5 patentin, 18 sәmәrәlәşdirici tәklifin müәllifidir. Azәrb. Travmatoloq vә Ortopedlәr Assosiasiyasının tәsisçilәrindәn vә ilk prezidentidir (2012).


  Ә s ә r l ә r i:
  Применение поперечно корригирующих (“транслирующих”) сил в оперативном лечении сколиозa. Вестник травтатологии и ортопедии, М., 2012, 3, 14–19; Multietiological cyndrome “Low Bouk pain”. Some acpects of pathogenesis and treatment., The Journal of Turkish spinal surgery, 2015, vol-26, No 4, p. 295–302.

  CƏLİLOV

  CӘLİLOV Yaşar Rәftar oğlu (29.1.1955, Fizuli ş.) – Azәrb. tibb alimi, travmatoloq. Tibb e.d. (2005). N.Nәrimanov ad. Azәrb. Dövlәt Tibb İn-tunu bitirmişdir (1977). 1978–84 illәrdә Dağlıq Qarabağ Vilayәt xәstәxanasında travmatoloq işlәmişdir. 1987 ildәn Elmi-Tәdqiqat Travmatologiya vә Ortopediya İn-tunda işlәyir. Hazırda hәmәn in-tun böyüklәrin ortopediyası vә travmanın fәsadları elmi bölmәsinin rәhbәridir (2001 ildәn). Tәdqiqatları onurğanın degenerativ xәstәliklәrinin ortopedik vә cәrrahi müalicәsinә, onurğa sütunu deformasiyalarının diaqnostikası, ortopedik vә cәrrahi müalicәsinә, әtrafların müxtәlif etiologiyalı travmatik vә ortopedik patolologiyasının müalicәsinә hәsr edilmişdir. 120-dәn artıq elmi mәqalәnin, 5 patentin, 18 sәmәrәlәşdirici tәklifin müәllifidir. Azәrb. Travmatoloq vә Ortopedlәr Assosiasiyasının tәsisçilәrindәn vә ilk prezidentidir (2012).


  Ә s ә r l ә r i:
  Применение поперечно корригирующих (“транслирующих”) сил в оперативном лечении сколиозa. Вестник травтатологии и ортопедии, М., 2012, 3, 14–19; Multietiological cyndrome “Low Bouk pain”. Some acpects of pathogenesis and treatment., The Journal of Turkish spinal surgery, 2015, vol-26, No 4, p. 295–302.