Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAĞLI

  DAĞLI (2015 ilәdәk Әli Bayramlı) – Azәrb. Resp. Zaqatala r-nunda kәnd. Dağlı ә.d.-nin (Dağlı, Qalal, Qarqay k.-lәri daxildir) mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 16 km c.-q.-dә, Talaçayın (Qanıx çayının qolu) sahilindә, Qanıx-Әyriçay çökәkliyindәdir. Әh. 3092 (2016); әkinçilik vә heyvandarlıqla mәşğuldur. Tam orta mәktәb, uşaq bağçası, mәdәniyyәt evi, kitabxana, klub, tibb vә baytarlıq mәntәqәlәri, poçt, un dәyirmanı, ATS, mәscid var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAĞLI

  DAĞLI (2015 ilәdәk Әli Bayramlı) – Azәrb. Resp. Zaqatala r-nunda kәnd. Dağlı ә.d.-nin (Dağlı, Qalal, Qarqay k.-lәri daxildir) mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 16 km c.-q.-dә, Talaçayın (Qanıx çayının qolu) sahilindә, Qanıx-Әyriçay çökәkliyindәdir. Әh. 3092 (2016); әkinçilik vә heyvandarlıqla mәşğuldur. Tam orta mәktәb, uşaq bağçası, mәdәniyyәt evi, kitabxana, klub, tibb vә baytarlıq mәntәqәlәri, poçt, un dәyirmanı, ATS, mәscid var.

  DAĞLI

  DAĞLI (2015 ilәdәk Әli Bayramlı) – Azәrb. Resp. Zaqatala r-nunda kәnd. Dağlı ә.d.-nin (Dağlı, Qalal, Qarqay k.-lәri daxildir) mәrkәzi. R-n mәrkәzindәn 16 km c.-q.-dә, Talaçayın (Qanıx çayının qolu) sahilindә, Qanıx-Әyriçay çökәkliyindәdir. Әh. 3092 (2016); әkinçilik vә heyvandarlıqla mәşğuldur. Tam orta mәktәb, uşaq bağçası, mәdәniyyәt evi, kitabxana, klub, tibb vә baytarlıq mәntәqәlәri, poçt, un dәyirmanı, ATS, mәscid var.