Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAŞDƏMİROV Sabir

  DAŞDӘMİROV Sabir Hacı oğlu (d. 19. 12.1937, Gürcüstan SSR, Qardabani r-nu, Candar k.) – Azәrb. filosofu, fәlsәfә e.d. (1986), prof. (1989). Azәrb. Dövlәt Un-tinin hüquq fakültәsini bitirmişdir (1962). Azәrb. Mәhkәmә Ekspertizası İn-tunda (1962–63), Azәrb. EA-nın fәlsәfә bölmәsindә (1964) işlәmişdir. SSRİ EA-nın Fәlsәfә İn-tunda namizәdlik (1968), Moskvada V.İ. Lenin ad. Pedaqoji İn-tutda doktorluq dissertasiyasını müdafiә etmişdir. M.F. Axundov ad. Azәrb. Pedaqoji İn-tunda baş müәllim (1969–73), qiyabi şöbә üzrә prorektor (1974–76) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 1988 ildәn Azәrb. Pedoqoji Xarici Dillәr İn-tunun fәlsәfә, 2002–04 illәrdә “Beynәlxalq münasibәtlәr” kafedralarının müdiri olmuş, 2010 ilәdәk hәmin kafedrada çalışmışdır.


  Ә s ә r l ә r i: Sosial normalar: qnoseoloji vә sosioloji tәhlil, B., 1984; Marksist idrak nәzәriyyәsindә hәqiqәt problemlәri, B., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAŞDƏMİROV Sabir

  DAŞDӘMİROV Sabir Hacı oğlu (d. 19. 12.1937, Gürcüstan SSR, Qardabani r-nu, Candar k.) – Azәrb. filosofu, fәlsәfә e.d. (1986), prof. (1989). Azәrb. Dövlәt Un-tinin hüquq fakültәsini bitirmişdir (1962). Azәrb. Mәhkәmә Ekspertizası İn-tunda (1962–63), Azәrb. EA-nın fәlsәfә bölmәsindә (1964) işlәmişdir. SSRİ EA-nın Fәlsәfә İn-tunda namizәdlik (1968), Moskvada V.İ. Lenin ad. Pedaqoji İn-tutda doktorluq dissertasiyasını müdafiә etmişdir. M.F. Axundov ad. Azәrb. Pedaqoji İn-tunda baş müәllim (1969–73), qiyabi şöbә üzrә prorektor (1974–76) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 1988 ildәn Azәrb. Pedoqoji Xarici Dillәr İn-tunun fәlsәfә, 2002–04 illәrdә “Beynәlxalq münasibәtlәr” kafedralarının müdiri olmuş, 2010 ilәdәk hәmin kafedrada çalışmışdır.


  Ә s ә r l ә r i: Sosial normalar: qnoseoloji vә sosioloji tәhlil, B., 1984; Marksist idrak nәzәriyyәsindә hәqiqәt problemlәri, B., 1987.

  DAŞDƏMİROV Sabir

  DAŞDӘMİROV Sabir Hacı oğlu (d. 19. 12.1937, Gürcüstan SSR, Qardabani r-nu, Candar k.) – Azәrb. filosofu, fәlsәfә e.d. (1986), prof. (1989). Azәrb. Dövlәt Un-tinin hüquq fakültәsini bitirmişdir (1962). Azәrb. Mәhkәmә Ekspertizası İn-tunda (1962–63), Azәrb. EA-nın fәlsәfә bölmәsindә (1964) işlәmişdir. SSRİ EA-nın Fәlsәfә İn-tunda namizәdlik (1968), Moskvada V.İ. Lenin ad. Pedaqoji İn-tutda doktorluq dissertasiyasını müdafiә etmişdir. M.F. Axundov ad. Azәrb. Pedaqoji İn-tunda baş müәllim (1969–73), qiyabi şöbә üzrә prorektor (1974–76) vәzifәlәrindә çalışmışdır. 1988 ildәn Azәrb. Pedoqoji Xarici Dillәr İn-tunun fәlsәfә, 2002–04 illәrdә “Beynәlxalq münasibәtlәr” kafedralarının müdiri olmuş, 2010 ilәdәk hәmin kafedrada çalışmışdır.


  Ә s ә r l ә r i: Sosial normalar: qnoseoloji vә sosioloji tәhlil, B., 1984; Marksist idrak nәzәriyyәsindә hәqiqәt problemlәri, B., 1987.