Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏLİBƏYOV İnqilab Vәlibәy oğlu 

  ƏLİBƏYOV İnqilab Vәlibәy oğlu (d.22.1.1931, Quba ş.) – Azәrb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1994), prof. (2001). Azәrb. Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1955). Azәrb. SSR EA Şәrqşünaslıq İn-tunda kiçik, böyük, aparıcı elmi işçi (1961–66), şöbә müdiri (1966–88), elmi işlәr üzrә direktor müavini (1981–82) vәzifәlәrindә çalışmışdır. Hazırda hәmin in-tda “Türkiyәnin tarixi vә iqtisadiyyatı” şöbәsinin müdiridir. Tәdqiqatları Şәrq ölkәlәrinin iqtisadiyyatıaın hәsr edilmişdir. 120-dәn çox elmi әsәrin, o cümlәdәn 1 monoqrafiyanın müәllifidir. Azәrb. Resp.-nın “Şöhrәt” ordeni ilә tәltif olunmuşdur.
  Ə s ә r i: Иностранный капитал в Турции. B., 2002.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏLİBƏYOV İnqilab Vәlibәy oğlu 

  ƏLİBƏYOV İnqilab Vәlibәy oğlu (d.22.1.1931, Quba ş.) – Azәrb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1994), prof. (2001). Azәrb. Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1955). Azәrb. SSR EA Şәrqşünaslıq İn-tunda kiçik, böyük, aparıcı elmi işçi (1961–66), şöbә müdiri (1966–88), elmi işlәr üzrә direktor müavini (1981–82) vәzifәlәrindә çalışmışdır. Hazırda hәmin in-tda “Türkiyәnin tarixi vә iqtisadiyyatı” şöbәsinin müdiridir. Tәdqiqatları Şәrq ölkәlәrinin iqtisadiyyatıaın hәsr edilmişdir. 120-dәn çox elmi әsәrin, o cümlәdәn 1 monoqrafiyanın müәllifidir. Azәrb. Resp.-nın “Şöhrәt” ordeni ilә tәltif olunmuşdur.
  Ə s ә r i: Иностранный капитал в Турции. B., 2002.

  ƏLİBƏYOV İnqilab Vәlibәy oğlu 

  ƏLİBƏYOV İnqilab Vәlibәy oğlu (d.22.1.1931, Quba ş.) – Azәrb. iqtisadçısı, iqtisad e.d. (1994), prof. (2001). Azәrb. Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1955). Azәrb. SSR EA Şәrqşünaslıq İn-tunda kiçik, böyük, aparıcı elmi işçi (1961–66), şöbә müdiri (1966–88), elmi işlәr üzrә direktor müavini (1981–82) vәzifәlәrindә çalışmışdır. Hazırda hәmin in-tda “Türkiyәnin tarixi vә iqtisadiyyatı” şöbәsinin müdiridir. Tәdqiqatları Şәrq ölkәlәrinin iqtisadiyyatıaın hәsr edilmişdir. 120-dәn çox elmi әsәrin, o cümlәdәn 1 monoqrafiyanın müәllifidir. Azәrb. Resp.-nın “Şöhrәt” ordeni ilә tәltif olunmuşdur.
  Ə s ә r i: Иностранный капитал в Турции. B., 2002.