Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏLİLİ Mәmmәd Əli oğlu

  ƏLİLİ Mәmmәd Əli oğlu (7.11.1898, Bakı – 13.6.1993, Bakı) – Azәrb. kinorejissoru, aktyor. Azәrb. SSR әmәkdar incәsәnәt xadimi (1959). Bakı Teatr Texnikumunu bitirmişdir (1929). Kinoda 1915 ildәn fәaliyyәt göstәrmişdir. “Mavi dәnizin sahilindә” (1936), “Kәndlilәr” (1939), “Yeni horizont” (1940), “Bәxtiyar” (1955) filmlәrinin rej. assistenti, “Bir mәhәllәdәn iki nәfәr” (1957), “Ögey ana” (1958), “Dәnizi fәth edәnlәr” (1959), “Koroğlu” (1960), “Leyli vә Mәcnun” (1961), “Belә bir ada vardır” (1963), “Arşın mal alan” (1965), “Dağlarda döyüş” (1967) filmlәrinin 2-ci rej.-u olmuş, aktyor kimi dә rol almışdır. “Neft vә milyonlar sәltәnәtindә” (1915), “Dәli Kür” (1969), “Azadlıq şirin sözdür” (1972), “Nәsimi” (1973), “Babәk” (1979), “Üzeyir ömrü” (1981), “Vah!..” (1981), “Gәnc qadının kişisi” (1988), “Qәtl günü” (1990) vә s. filmlәrdә çәkilmişdir. Ə. teatrda da fәaliyyәt göstәrmişdir. O, Çeçen Milli Teatr studiyasının yaradıcılarından (elәcә dә ilk rej.-larından) biri olmuşdur. C.Cabbarlı haqqında xatirәlәri var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏLİLİ Mәmmәd Əli oğlu

  ƏLİLİ Mәmmәd Əli oğlu (7.11.1898, Bakı – 13.6.1993, Bakı) – Azәrb. kinorejissoru, aktyor. Azәrb. SSR әmәkdar incәsәnәt xadimi (1959). Bakı Teatr Texnikumunu bitirmişdir (1929). Kinoda 1915 ildәn fәaliyyәt göstәrmişdir. “Mavi dәnizin sahilindә” (1936), “Kәndlilәr” (1939), “Yeni horizont” (1940), “Bәxtiyar” (1955) filmlәrinin rej. assistenti, “Bir mәhәllәdәn iki nәfәr” (1957), “Ögey ana” (1958), “Dәnizi fәth edәnlәr” (1959), “Koroğlu” (1960), “Leyli vә Mәcnun” (1961), “Belә bir ada vardır” (1963), “Arşın mal alan” (1965), “Dağlarda döyüş” (1967) filmlәrinin 2-ci rej.-u olmuş, aktyor kimi dә rol almışdır. “Neft vә milyonlar sәltәnәtindә” (1915), “Dәli Kür” (1969), “Azadlıq şirin sözdür” (1972), “Nәsimi” (1973), “Babәk” (1979), “Üzeyir ömrü” (1981), “Vah!..” (1981), “Gәnc qadının kişisi” (1988), “Qәtl günü” (1990) vә s. filmlәrdә çәkilmişdir. Ə. teatrda da fәaliyyәt göstәrmişdir. O, Çeçen Milli Teatr studiyasının yaradıcılarından (elәcә dә ilk rej.-larından) biri olmuşdur. C.Cabbarlı haqqında xatirәlәri var.

  ƏLİLİ Mәmmәd Əli oğlu

  ƏLİLİ Mәmmәd Əli oğlu (7.11.1898, Bakı – 13.6.1993, Bakı) – Azәrb. kinorejissoru, aktyor. Azәrb. SSR әmәkdar incәsәnәt xadimi (1959). Bakı Teatr Texnikumunu bitirmişdir (1929). Kinoda 1915 ildәn fәaliyyәt göstәrmişdir. “Mavi dәnizin sahilindә” (1936), “Kәndlilәr” (1939), “Yeni horizont” (1940), “Bәxtiyar” (1955) filmlәrinin rej. assistenti, “Bir mәhәllәdәn iki nәfәr” (1957), “Ögey ana” (1958), “Dәnizi fәth edәnlәr” (1959), “Koroğlu” (1960), “Leyli vә Mәcnun” (1961), “Belә bir ada vardır” (1963), “Arşın mal alan” (1965), “Dağlarda döyüş” (1967) filmlәrinin 2-ci rej.-u olmuş, aktyor kimi dә rol almışdır. “Neft vә milyonlar sәltәnәtindә” (1915), “Dәli Kür” (1969), “Azadlıq şirin sözdür” (1972), “Nәsimi” (1973), “Babәk” (1979), “Üzeyir ömrü” (1981), “Vah!..” (1981), “Gәnc qadının kişisi” (1988), “Qәtl günü” (1990) vә s. filmlәrdә çәkilmişdir. Ə. teatrda da fәaliyyәt göstәrmişdir. O, Çeçen Milli Teatr studiyasının yaradıcılarından (elәcә dә ilk rej.-larından) biri olmuşdur. C.Cabbarlı haqqında xatirәlәri var.