Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı

  ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı (18.6.1923, Bakı yaxınlığındakı Əmircan k. – 1997, orada) – Azәrb. terapevti, Azәrb. SSR әmәkdar hәkimi (1960), Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1978). Azә Dövlәt Tibb İn-tunu bitirmişdir (1944). Astara r-nunun Ərçivan k.-ndә ambulatoriyada hәkim (1944–50), sahә xәstәxanasında baş hәkim (1950 ildәn) işlәmişdir. Qırmızı Əmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif edilmişdir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı

  ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı (18.6.1923, Bakı yaxınlığındakı Əmircan k. – 1997, orada) – Azәrb. terapevti, Azәrb. SSR әmәkdar hәkimi (1960), Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1978). Azә Dövlәt Tibb İn-tunu bitirmişdir (1944). Astara r-nunun Ərçivan k.-ndә ambulatoriyada hәkim (1944–50), sahә xәstәxanasında baş hәkim (1950 ildәn) işlәmişdir. Qırmızı Əmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif edilmişdir.

  ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı

  ƏLİYEVA Böyükxanım Abdulla qızı (18.6.1923, Bakı yaxınlığındakı Əmircan k. – 1997, orada) – Azәrb. terapevti, Azәrb. SSR әmәkdar hәkimi (1960), Sosialist Əmәyi Qәhrәmanı (1978). Azә Dövlәt Tibb İn-tunu bitirmişdir (1944). Astara r-nunun Ərçivan k.-ndә ambulatoriyada hәkim (1944–50), sahә xәstәxanasında baş hәkim (1950 ildәn) işlәmişdir. Qırmızı Əmәk Bayrağı ordeni ilә tәltif edilmişdir.