Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ

  ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ – Albaniyanın (Qafqaz) siyasi vә iqtisadi hәyatında mühüm rol oynamış keçid. “Əlvandәrә yolu” vә ya “Əlvandәrә” adı ilә tanınan Ə.k qәdim Qәbәlәnin c.-ş.-indә, Türyançay dәrәsi ilә Göyçay dәrәsi arasında yerlәşir. Uz. tәqr. 15 km, eni isә 1 km-dәn azdır. Ə.k. Göyçay ş.-nin şm.-ından başlayıb Qaş düzündә qurtarır. Ə.k.-ndә orta әsrlәrdә müdafiә mәqsәdilә qala vә gözәtçi mәntәqәsi tikilmişdi.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ

  ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ – Albaniyanın (Qafqaz) siyasi vә iqtisadi hәyatında mühüm rol oynamış keçid. “Əlvandәrә yolu” vә ya “Əlvandәrә” adı ilә tanınan Ə.k qәdim Qәbәlәnin c.-ş.-indә, Türyançay dәrәsi ilә Göyçay dәrәsi arasında yerlәşir. Uz. tәqr. 15 km, eni isә 1 km-dәn azdır. Ə.k. Göyçay ş.-nin şm.-ından başlayıb Qaş düzündә qurtarır. Ə.k.-ndә orta әsrlәrdә müdafiә mәqsәdilә qala vә gözәtçi mәntәqәsi tikilmişdi.

  ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ

  ƏLVAN (Ağvan, Arvan) KEÇİDİ – Albaniyanın (Qafqaz) siyasi vә iqtisadi hәyatında mühüm rol oynamış keçid. “Əlvandәrә yolu” vә ya “Əlvandәrә” adı ilә tanınan Ə.k qәdim Qәbәlәnin c.-ş.-indә, Türyançay dәrәsi ilә Göyçay dәrәsi arasında yerlәşir. Uz. tәqr. 15 km, eni isә 1 km-dәn azdır. Ə.k. Göyçay ş.-nin şm.-ından başlayıb Qaş düzündә qurtarır. Ə.k.-ndә orta әsrlәrdә müdafiә mәqsәdilә qala vә gözәtçi mәntәqәsi tikilmişdi.