Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTERİİT

  АРТЕРİİТ (артерийа + … ит) – артерийа диварынын илтищабы. Мцстягил хястялик кими биринъили (эиъэащ А.-и, облитерасийаедиъи тромбанэиит вя с.) вя инфексион, аллерэик вя с. хястяликлярин фонунда баш верян икинъили А. олур. А.-ин мцхтялиф тязащцрляри (ган тязйигинин галхмасы, дяридя сяпмяляр, башаьрысы, инсулт, миокард инфаркты вя  с.)  илк  нювбядя  зядялянмиш  орган  вя тохуманын  ганла  лазыми  дяряъядя  тяъщиз олунмамасы   иля   ялагядардыр. Мцалиъяси  A.-ин нювцндян асылыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTERİİT

  АРТЕРİİТ (артерийа + … ит) – артерийа диварынын илтищабы. Мцстягил хястялик кими биринъили (эиъэащ А.-и, облитерасийаедиъи тромбанэиит вя с.) вя инфексион, аллерэик вя с. хястяликлярин фонунда баш верян икинъили А. олур. А.-ин мцхтялиф тязащцрляри (ган тязйигинин галхмасы, дяридя сяпмяляр, башаьрысы, инсулт, миокард инфаркты вя  с.)  илк  нювбядя  зядялянмиш  орган  вя тохуманын  ганла  лазыми  дяряъядя  тяъщиз олунмамасы   иля   ялагядардыр. Мцалиъяси  A.-ин нювцндян асылыдыр.

  ARTERİİT

  АРТЕРİİТ (артерийа + … ит) – артерийа диварынын илтищабы. Мцстягил хястялик кими биринъили (эиъэащ А.-и, облитерасийаедиъи тромбанэиит вя с.) вя инфексион, аллерэик вя с. хястяликлярин фонунда баш верян икинъили А. олур. А.-ин мцхтялиф тязащцрляри (ган тязйигинин галхмасы, дяридя сяпмяляр, башаьрысы, инсулт, миокард инфаркты вя  с.)  илк  нювбядя  зядялянмиш  орган  вя тохуманын  ганла  лазыми  дяряъядя  тяъщиз олунмамасы   иля   ялагядардыр. Мцалиъяси  A.-ин нювцндян асылыдыр.