Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  FƏYYUM PORTRETLƏRİ 

  FƏYYUM PORTRETLƏRİ - Qədim Misirdə (e.ə. 1 əsrin sonu - 4 əsr) ölmüş şəxslərin boyakarlıq portretləri. “F.p.” ter­mini 1887 ildə bu portretlərin böyük bir qrupunun tapıldığı yerin - əl-Fəyyum vahəsinin adından götürülmüşdür. Ən yüksək inkişaf dövrü 1 əsrin ortaları - 3 əsrdə olmuşdur. Qədim Misirin ənənəvi ölü maskatarını əvəz edən F.p. enkaustika (bax boyakarlıq), tempera, yaxud da hər iki texnikadan istifadə etməklə taxta lövhə üzərində işlənir, sonra mumiyanın sarğısı içərisinə, ölünün sifəti olan yerə qoyulurdu. Erkən F.p.-nin (e.ə. 1 əsr) müəyyən qismi kətan üzərində çəkilmişdir. Bəzən F.p. evlərdə divardan asmaq üçün də işlənilir və portreti çəkilən şəxs öldükdən sonra onun mumiyasına qoyulurdu. Üslub cəhətdən 2 istiqamətdə inkişaf edən F.p. antik incəsənət və Misir incəsənəti ənət nələrini davam etdirirdi. F.p.-nin böyük kolleksiyası Misir (Qahirə), Britaniya (London) muzeylərində, Berlin Dövlət Muzeyində, Luvrda (Paris), Ermitajda (S.-Peterburq) saxlanılır.

   

   Fəyyumdan tapılmış gənc oğlan portreti. Mumlu boyakarlıq. 2 əsr. Berlin Dövlət Muzeyinin antik incəsənət kollreksiyası

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  FƏYYUM PORTRETLƏRİ 

  FƏYYUM PORTRETLƏRİ - Qədim Misirdə (e.ə. 1 əsrin sonu - 4 əsr) ölmüş şəxslərin boyakarlıq portretləri. “F.p.” ter­mini 1887 ildə bu portretlərin böyük bir qrupunun tapıldığı yerin - əl-Fəyyum vahəsinin adından götürülmüşdür. Ən yüksək inkişaf dövrü 1 əsrin ortaları - 3 əsrdə olmuşdur. Qədim Misirin ənənəvi ölü maskatarını əvəz edən F.p. enkaustika (bax boyakarlıq), tempera, yaxud da hər iki texnikadan istifadə etməklə taxta lövhə üzərində işlənir, sonra mumiyanın sarğısı içərisinə, ölünün sifəti olan yerə qoyulurdu. Erkən F.p.-nin (e.ə. 1 əsr) müəyyən qismi kətan üzərində çəkilmişdir. Bəzən F.p. evlərdə divardan asmaq üçün də işlənilir və portreti çəkilən şəxs öldükdən sonra onun mumiyasına qoyulurdu. Üslub cəhətdən 2 istiqamətdə inkişaf edən F.p. antik incəsənət və Misir incəsənəti ənət nələrini davam etdirirdi. F.p.-nin böyük kolleksiyası Misir (Qahirə), Britaniya (London) muzeylərində, Berlin Dövlət Muzeyində, Luvrda (Paris), Ermitajda (S.-Peterburq) saxlanılır.

   

   Fəyyumdan tapılmış gənc oğlan portreti. Mumlu boyakarlıq. 2 əsr. Berlin Dövlət Muzeyinin antik incəsənət kollreksiyası

  FƏYYUM PORTRETLƏRİ 

  FƏYYUM PORTRETLƏRİ - Qədim Misirdə (e.ə. 1 əsrin sonu - 4 əsr) ölmüş şəxslərin boyakarlıq portretləri. “F.p.” ter­mini 1887 ildə bu portretlərin böyük bir qrupunun tapıldığı yerin - əl-Fəyyum vahəsinin adından götürülmüşdür. Ən yüksək inkişaf dövrü 1 əsrin ortaları - 3 əsrdə olmuşdur. Qədim Misirin ənənəvi ölü maskatarını əvəz edən F.p. enkaustika (bax boyakarlıq), tempera, yaxud da hər iki texnikadan istifadə etməklə taxta lövhə üzərində işlənir, sonra mumiyanın sarğısı içərisinə, ölünün sifəti olan yerə qoyulurdu. Erkən F.p.-nin (e.ə. 1 əsr) müəyyən qismi kətan üzərində çəkilmişdir. Bəzən F.p. evlərdə divardan asmaq üçün də işlənilir və portreti çəkilən şəxs öldükdən sonra onun mumiyasına qoyulurdu. Üslub cəhətdən 2 istiqamətdə inkişaf edən F.p. antik incəsənət və Misir incəsənəti ənət nələrini davam etdirirdi. F.p.-nin böyük kolleksiyası Misir (Qahirə), Britaniya (London) muzeylərində, Berlin Dövlət Muzeyində, Luvrda (Paris), Ermitajda (S.-Peterburq) saxlanılır.

   

   Fəyyumdan tapılmış gənc oğlan portreti. Mumlu boyakarlıq. 2 əsr. Berlin Dövlət Muzeyinin antik incəsənət kollreksiyası