Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  FİLİPPİN DƏNİZİ

  FİLİPPİN DƏNİZİ – Sakit okeanın şm.-q. hissәsindә adalararası dәniz. Şm.-dan Honsü, Sikoku vә Küsü, şm.-q.-dәn Rükü (Nansey) a-rı, q.-dәn Tayvan a. vә Filippin a-rı, c. vә c.-ş.-dәn Karolin a-rı, ş.-dәn Mariana vә Nampo a-rı ilә әhatәlәnmişdir. Böyüklüyünә görә Sarqas dәnizindәn sonra ikincidir. Sah. 5726 min km2, hәcmi 23522 min km3, maks. dәrinliyi 10265 m-dir (Filippin novunda). Küsü a.-ndan Palau a-rınadәk 2500 km mәsafәdә uzanan sualtı silsilә F.d.-nin dibini Filippin vә Qәrbi Mariana çuxurlarına ayırır. F.d. dörd iqlim qurşağında (subtropik, tropik, subekvatorial, ekvatorial) yerlәşir. Havanın temp-ru qışda şm.-da 9–11°C, c.-da 25–27°C; yayda hәr yerdә tәqr. 28°C olur. Sәth sularının temp-ru şm.-da 19–23°C, c.-da 27–28°C arasında dәyişir; duzluluq uyğun olaraq 34,6 vә 34,4‰-dir. F.d.-nin sәth axınları qapalı antisiklonik sirkulyasiya yaradır. 10° vә 20° şm.e.-lәri arası Şimali Passat axını keçir. Tayvan a.-ndan ş.-dә Kurosio axını başlanır. Qabarmalar yarımsutkalıqdır (2 m-әdәk). Əsas portları: Naqoya (Yaponiya), Aqanya (Quam a., ABŞ-ın mülkü).

   Filippin dәnizi. Naqoya portu.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  FİLİPPİN DƏNİZİ

  FİLİPPİN DƏNİZİ – Sakit okeanın şm.-q. hissәsindә adalararası dәniz. Şm.-dan Honsü, Sikoku vә Küsü, şm.-q.-dәn Rükü (Nansey) a-rı, q.-dәn Tayvan a. vә Filippin a-rı, c. vә c.-ş.-dәn Karolin a-rı, ş.-dәn Mariana vә Nampo a-rı ilә әhatәlәnmişdir. Böyüklüyünә görә Sarqas dәnizindәn sonra ikincidir. Sah. 5726 min km2, hәcmi 23522 min km3, maks. dәrinliyi 10265 m-dir (Filippin novunda). Küsü a.-ndan Palau a-rınadәk 2500 km mәsafәdә uzanan sualtı silsilә F.d.-nin dibini Filippin vә Qәrbi Mariana çuxurlarına ayırır. F.d. dörd iqlim qurşağında (subtropik, tropik, subekvatorial, ekvatorial) yerlәşir. Havanın temp-ru qışda şm.-da 9–11°C, c.-da 25–27°C; yayda hәr yerdә tәqr. 28°C olur. Sәth sularının temp-ru şm.-da 19–23°C, c.-da 27–28°C arasında dәyişir; duzluluq uyğun olaraq 34,6 vә 34,4‰-dir. F.d.-nin sәth axınları qapalı antisiklonik sirkulyasiya yaradır. 10° vә 20° şm.e.-lәri arası Şimali Passat axını keçir. Tayvan a.-ndan ş.-dә Kurosio axını başlanır. Qabarmalar yarımsutkalıqdır (2 m-әdәk). Əsas portları: Naqoya (Yaponiya), Aqanya (Quam a., ABŞ-ın mülkü).

   Filippin dәnizi. Naqoya portu.

   

  FİLİPPİN DƏNİZİ

  FİLİPPİN DƏNİZİ – Sakit okeanın şm.-q. hissәsindә adalararası dәniz. Şm.-dan Honsü, Sikoku vә Küsü, şm.-q.-dәn Rükü (Nansey) a-rı, q.-dәn Tayvan a. vә Filippin a-rı, c. vә c.-ş.-dәn Karolin a-rı, ş.-dәn Mariana vә Nampo a-rı ilә әhatәlәnmişdir. Böyüklüyünә görә Sarqas dәnizindәn sonra ikincidir. Sah. 5726 min km2, hәcmi 23522 min km3, maks. dәrinliyi 10265 m-dir (Filippin novunda). Küsü a.-ndan Palau a-rınadәk 2500 km mәsafәdә uzanan sualtı silsilә F.d.-nin dibini Filippin vә Qәrbi Mariana çuxurlarına ayırır. F.d. dörd iqlim qurşağında (subtropik, tropik, subekvatorial, ekvatorial) yerlәşir. Havanın temp-ru qışda şm.-da 9–11°C, c.-da 25–27°C; yayda hәr yerdә tәqr. 28°C olur. Sәth sularının temp-ru şm.-da 19–23°C, c.-da 27–28°C arasında dәyişir; duzluluq uyğun olaraq 34,6 vә 34,4‰-dir. F.d.-nin sәth axınları qapalı antisiklonik sirkulyasiya yaradır. 10° vә 20° şm.e.-lәri arası Şimali Passat axını keçir. Tayvan a.-ndan ş.-dә Kurosio axını başlanır. Qabarmalar yarımsutkalıqdır (2 m-әdәk). Əsas portları: Naqoya (Yaponiya), Aqanya (Quam a., ABŞ-ın mülkü).

   Filippin dәnizi. Naqoya portu.