Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  FLEMMİNQ 

  FLEMMİNQ (Flemminq) Valter (21.4.1843, Zaksenberq, indiki Şverin hüdudlarında – 4.8.1905, Kil) – alman histoloqu, Almaniya “Leopoldina” tәbiәtşünaslar akademiyasının üzvü (1879). Gettingendә, Tübingendә tibbi öyrәnmiş, tәhsilini Rostokda bitirmişdir (1868). Praqa (1873 ildәn ) vә Kil (1876 –1901) un-tlәrinin prof.-u. Əsәrlәri toxumaların regenerasiyası, birlәşdirici vә piy toxumalarının öyrәnilmәsi, follikulların qurluşu, spinal qanqli hüceyrәlәrinin vә s. öyrәnilmәsi sahәsindәdir. Onun işlәyib hazırladığı fiksasiya (Flemminq mayesi) vә rәnglәmә metodlarının kömәyi ilә protoplazmanın, nüvәnin, sentrposomların qurluşunu vә hüceyrәnin bölünmә (düzünә vә әyri) prosesini xüsusilә dәqiqliklә öyrәnmişdir. Bu tәdqiqatlar sitologiyanın inkşafında böyük әhәmiyyәt kәsb edirdi; fiksasiya vә rәnglәmә metodları laboratoriya praktikasında geniş yayılmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  FLEMMİNQ 

  FLEMMİNQ (Flemminq) Valter (21.4.1843, Zaksenberq, indiki Şverin hüdudlarında – 4.8.1905, Kil) – alman histoloqu, Almaniya “Leopoldina” tәbiәtşünaslar akademiyasının üzvü (1879). Gettingendә, Tübingendә tibbi öyrәnmiş, tәhsilini Rostokda bitirmişdir (1868). Praqa (1873 ildәn ) vә Kil (1876 –1901) un-tlәrinin prof.-u. Əsәrlәri toxumaların regenerasiyası, birlәşdirici vә piy toxumalarının öyrәnilmәsi, follikulların qurluşu, spinal qanqli hüceyrәlәrinin vә s. öyrәnilmәsi sahәsindәdir. Onun işlәyib hazırladığı fiksasiya (Flemminq mayesi) vә rәnglәmә metodlarının kömәyi ilә protoplazmanın, nüvәnin, sentrposomların qurluşunu vә hüceyrәnin bölünmә (düzünә vә әyri) prosesini xüsusilә dәqiqliklә öyrәnmişdir. Bu tәdqiqatlar sitologiyanın inkşafında böyük әhәmiyyәt kәsb edirdi; fiksasiya vә rәnglәmә metodları laboratoriya praktikasında geniş yayılmışdır.

  FLEMMİNQ 

  FLEMMİNQ (Flemminq) Valter (21.4.1843, Zaksenberq, indiki Şverin hüdudlarında – 4.8.1905, Kil) – alman histoloqu, Almaniya “Leopoldina” tәbiәtşünaslar akademiyasının üzvü (1879). Gettingendә, Tübingendә tibbi öyrәnmiş, tәhsilini Rostokda bitirmişdir (1868). Praqa (1873 ildәn ) vә Kil (1876 –1901) un-tlәrinin prof.-u. Əsәrlәri toxumaların regenerasiyası, birlәşdirici vә piy toxumalarının öyrәnilmәsi, follikulların qurluşu, spinal qanqli hüceyrәlәrinin vә s. öyrәnilmәsi sahәsindәdir. Onun işlәyib hazırladığı fiksasiya (Flemminq mayesi) vә rәnglәmә metodlarının kömәyi ilә protoplazmanın, nüvәnin, sentrposomların qurluşunu vә hüceyrәnin bölünmә (düzünә vә әyri) prosesini xüsusilә dәqiqliklә öyrәnmişdir. Bu tәdqiqatlar sitologiyanın inkşafında böyük әhәmiyyәt kәsb edirdi; fiksasiya vә rәnglәmә metodları laboratoriya praktikasında geniş yayılmışdır.