Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IX CİLD (FEDİNQ - EMİN)
  ...FOBİYA 

  ...FOBİYA (yun. φόβος-qorxu) - nəyəsə nifrət etmək, nəyinsə düşməni, qəti əleyhdarı olmaq, nədənsə qorxmaq mənalarmı bildirən mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi (məs., akrofobiya, elektrofobiya, klaustrofobiya, hidrofobiya və s.). Bir qayda olaraq, sözün sonunda gəlir və bitişik yazılır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
FEDİNQ – EMİN
  ...FOBİYA 

  ...FOBİYA (yun. φόβος-qorxu) - nəyəsə nifrət etmək, nəyinsə düşməni, qəti əleyhdarı olmaq, nədənsə qorxmaq mənalarmı bildirən mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi (məs., akrofobiya, elektrofobiya, klaustrofobiya, hidrofobiya və s.). Bir qayda olaraq, sözün sonunda gəlir və bitişik yazılır.

  ...FOBİYA 

  ...FOBİYA (yun. φόβος-qorxu) - nəyəsə nifrət etmək, nəyinsə düşməni, qəti əleyhdarı olmaq, nədənsə qorxmaq mənalarmı bildirən mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi (məs., akrofobiya, elektrofobiya, klaustrofobiya, hidrofobiya və s.). Bir qayda olaraq, sözün sonunda gəlir və bitişik yazılır.